Gemeentelijk omgevingsambtenaar (A1a-A3a)

Gepubliceerd op donderdag 22 juli 2021
22 juli 202131 augustus 2021

Als gemeentelijke omgevingsambtenaar bouw je mee aan de ruimtelijke toekomst van de stad Kortrijk. Je zet mee het stedenbouwkundig beleid uit en tilt bouwprojecten naar een hoger niveau. Je staat in voor de correcte, efficiënte en stedenbouwkundig kwalitatieve voorbereiding en afhandeling van de dossiers. 

Schrijf je nu in 

 

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Het team Bouwen, Milieu en Wonen heeft als missie mee te bouwen aan Kortrijk als stad waar mensen willen komen wonen en werken.  We zetten in op diversiteit in het woonaanbod met respect voor de eigenheid van onze stad. We blijven ondersteuning bieden om woningen energiezuinig en kwalitatief te maken. Het aanbod aan en de toegang tot betaalbare woningen wordt verder uitgebouwd. We zijn selectief in waar en hoe we willen bouwen, met aandacht voor de eigen identiteit van buurten en wijken. We scheppen een kader voor ruimtelijke planning, architectuur en erfgoed.  

Het team valt onder de directie Ruimte en bestaat uit een 30-tal medewerkers die opgedeeld zijn in 3 subteams, nl. bouwen, milieu en wonen. 

 

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 • De behandeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen behoort tot de kerntaken van het team. Als omgevingsambtenaar vervul je hierin een belangrijke taak. Je staat in voor het inhoudelijk nazicht van dossiers en adviesverlening vanuit stedenbouwkundig oogpunt om te komen tot een correcte verslaggeving aan het bestuur en de andere stadsdiensten.  

 • Je begeleidt het voortraject van grotere stedenbouwkundige projecten in functie van de ruimtelijke kwaliteit. Je staat in voor de voorbespreking van de meer complexe projecten en verkavelingen is overeenstemming van de bouwheer, ontwikkelaar en/of architect. Je zorgt ervoor dat het project intern en extern afgetoetst wordt bij alle relevante diensten.  

 • Je ontwikkelt en formuleert een visie en een strategie om die te realiseren, vanuit de eigen expertise en het werkveld, over stedenbouwkundige beleidsthema’s of specifieke ruimtelijke vraagstukken. Je ondersteunt de stad in de uitwerking van het stedenbouwkundig beleid en de stedenbouwkundige dimensies van andere beleidsthema’s. 

 • Je zorgt voor transparante informatiestromen zodat het beleid, de burger en je collega’s altijd geïnformeerd en betrokken zijn. Je bouwt het draagvlak op en bewaakt het continu. Je neemt deel aan (interne) vergaderingen, onderhoudt contacten met diverse (externe) organisaties en stadsdiensten, je neemt deel aan hoorzittingen en participeert in stuurgroepen, werkgroepen en adviesorganen waarbij je steeds de belangen van de stad behartigt.  

 • Je houdt je kennis en expertise up to date en bouwt die verder uit zodat deze kan worden toegepast binnen de doelstellingen van de stad en je team.  

Belangrijk voor deze functie:  

 • Het is een voordeel indien je beschikt over een rijbewijs B en je bent flexibel om je te verplaatsen tussen verschillende werkplekken.  

 • Je voelt je goed in een rol ten dienste van het team: heel vaak ben jij het aanspreekpunt voor collega’s. Je stelt je toegankelijk op voor hen en beantwoordt hun vragen en twijfelpunten. Je ondersteunt hen in de opvolging van dossiers en mailverkeer waar nodig.  

 • Je begeleidt projecten, maar je neemt ook een aantal vaste procedurele taken op (zoals het wekelijks nalezen van dossiers).  

Meer info 

 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden. 

 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 
 • Een contract van onbepaalde duur op A-niveau. 

 • Maaltijdcheques van 7,00 euro. 

 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen. 

 • Gratis aansluiting bij GSD-V

 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. 

 • Fietsvergoeding. 

 • Eindejaarspremie. 

 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).

 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster. 

 • Afhankelijk van de functie mogelijkheden tot telewerk. 

 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar. 

 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen. 

 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat? 

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma (of een diploma dat toegang geeft tot niveau A) in de richting stedenbouw, ruimtelijke planning of architectuur. 

 • Je hebt geen masterdiploma of diploma dat toegang geeft tot niveau A, maar minimaal 2jaar aantoonbare relevante beroepservaring in de sector stedenbouw, ruimtelijke planning of architectuur en slaagt voor een niveau-en capaciteitstest.  

Indien je niet over de decretaal vereiste beroepservaring van 2 jaar beschikt om aangeduid te worden als omgevingsambtenaar, zal je pas als omgevingsambtenaar aangesteld worden na een periode van 2 jaar waarbinnen je de vereiste beroepservaring opdoet binnen de dienst. 

Ben je een interne kandidaat? 

 • Je hebt een contract onbepaalde duur en minstens 12 maand niveauanciënniteit op A-niveau bij de stad of het OCMW (deelname via interne/externe personeelsmobiliteit). Ervaring in de sector stedenbouw, ruimtelijke planning of architectuur is noodzakelijk.  

 • Je hebt minstens 4 jaar niveau anciënniteit op B-niveau of minstens 4 jaar niveauanciënniteit op C4/5-niveau én 6 jaar dienst anciënniteit bij de stad of het OCMW (deelname via bevordering via interne/externe mobiliteit). Ervaring in de sector stedenbouw, ruimtelijke planning of architectuur is noodzakelijk. 

Indien je niet over de decretaal vereiste beroepservaring van 2 jaar beschikt om aangeduid te worden als omgevingsambtenaar, zal je pas als omgevingsambtenaar aangesteld worden na een periode van 2 jaar waarbinnen je de vereiste beroepservaring opdoet binnen de dienst. 

Wervingsreserve (of bevorderingsreserve) 

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging. 

 

HEB JE INTERESSE? 

Inschrijven kan tot en met 31 augustus 2021, enkel digitaal via  deze link. 

 

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Lies Decock, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, via vacatures@kortrijk.be of  056 27 85 73. 

 

Bij groep Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap. 

Beeld GOA