Gemeentelijk omgevingsambtenaar (A1a-A3a)

03 september 201929 september 2019
 
Doel van de functie

Als gemeentelijke omgevingsambtenaar bouw je mee aan de ruimtelijke toekomst van de stad Kortrijk. Je zet mee het stedenbouwkundig beleid uit en tilt bouwprojecten naar een hoger niveau. Je staat in voor de correcte, efficiënte en stedenbouwkundig kwalitatieve voorbereiding en afhandeling van de dossiers.

 

Verantwoordelijkheden

Als omgevingsambtenaar begeleid je architecten, ontwikkelaars en bouwheren bij de uitwerking van hun projecten. Je streeft hierbij altijd naar een kwalitatief resultaat, rekening houdend met de stedelijke context. Je ziet erop toe dat de planningsprincipes en stedenbouwkundige voorschriften worden nageleefd. Je behandelt aanvragen voor omgevingsvergunningen vanuit een stedenbouwkundige invalshoek. Je denkt mee over de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente op lange en middellange termijn. Je volgt de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving op de voet.  Je garandeert de continuïteit en kwalitatieve werking van de dienst.

Je werkt binnen het Team Bouwen, Milieu en Wonen, in directe samenwerking met collega's uit het eigen team en uit andere teams, clusters en partners die het stadsbeleid vorm geven. Dit zijn onder meer de planologen, de projectleiders voor het openbaar domein en de stadsprojecten, de programmaregisseurs, ... Je weet verschillende belangen met elkaar te verenigen.

 • Dossierbehandeling van omgevingsvergunningen : De behandeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen behoort tot de kerntaken van het team. Als omgevingsambtenaar vervul je hierin een belangrijke taak. Je staat in voor het inhoudelijk nazicht van dossiers en adviesverlening vanuit stedenbouwkundig oogpunt om te komen tot een concrete verslaggeving aan het bestuur en de andere stadsdiensten.
 • Begeleiding van stedenbouwkundige projecten tot aan de vergunning : Je begeleidt het voortraject van grotere projecten in functie van de ruimtelijke kwaliteit 
 • Beleidsvoorbereidend werk : Je ontwikkelt en formuleert een visie en een strategie om die te realiseren, vanuit de eigen expertise en het werkveld, over stedenbouwkundige beleidsthema's of specifieke ruimtelijke vraagstukken.
 • Communicatie en draagvlakvorming : Je zorgt voor transparante informatiestromen zodat het beleid, de burger en je collega's altijd geïnformeerd en betrokken zijn. je bouwt het draagvlak op en bewaakt het continu. 
 • Kennismanagement : Je houdt je kennis en expertise up to date en bouwt die verder uit zodat deze kan worden toegepast binnen de doelstellingen van de stad en je team.

Volledige functiebeschrijving

 

Aanbod

• een contract van onbepaalde duur op A-niveau
• maaltijdcheques van 5,50 euro (na 6 maand) en hospitalisatieverzekering (na 1 jaar)
• gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,23 euro/km
• een mooi verlofpakket en een flexibel uurrooster
• naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
• een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen

 

Toelatingsvoorwaarden
 • Je bent ofwel in het bezit van een masterdiploma in de richtingen stedenbouw, ruimtelijke planning of architectuur, ofwel ben je in het bezit van een ander masterdiploma en kan je minstens twee jaar relevante werkervaring aantonen in de sector stedenbouw, ruimtelijke planning of architectuur
 • Indien je niet over de decretaal vereiste beroepservaring van 2 jaar beschikt om aangeduid te worden als omgevingsambtenaar, zal je pas als omgevingsambtenaar worden aangesteld na een periode van 2 jaar waarbinnen je de vereiste beroepservaring opdoet binnen de dienst. 
   
Selectieprocedure
 • Geïntegreerde proef :

  • Thuisopdracht: De kandidaten ontvangen op woensdag 10  oktober 2019 de opdracht, via mail. Je krijgt tijd tot zondag 20 oktober 2019 om 23u59 om ons de case, via mail, terug te sturen
  • Uitgebreide mondelinge proef : Donderdag 24 oktober 2019 (Voor een effectieve afspraak  voor de mondeling proef kan vanaf maandag 21 oktober contact opgenomen worden)
   • voorbereiding en toelichting thuisopdracht
   • vraagstelling jury
   • gedragsgericht interview (peilen naar de vakkennis, inzicht motivatie en communicatie tijdens het gedragsgericht interview)
 • Het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure : 50/100.
 • De geslaagde kandidaten worden opgenomen in de wervingsreserve die minstens 2 jaar geldig is.
 
Solliciteren

Inschrijven kan tot en met 29 september 2019 - enkel digitaal via
https://www.jobsolutions.be/register/4168

 

Contact

Kortrijk - Personeelsdienst
Team Human Resources
Grote Markt 54
8500 Kortrijk

Tel. 1777 of 0478 50 24 45 - vacatures@kortrijk.be - lut.vanderbeken@kortrijk.be

omgevingsambtenaar