Gemeenschapswacht (D1-D3)

Gepubliceerd op Dinsdag 05 juli 2022
05 juli 202215 augustus 2022

Als technisch medewerker beschik je over expertise in een bepaald thema ( preventie) en voer je samen met je collega's een aantal opdrachten uit die binnen dit thema kaderen, m.n. preventieve acties, ... met als doel een klantgerichte dienstverlening te garanderen m.b.t. dit thema naar hoofdzakelijk de Kortrijkse burger toe.

Schrijf je nu in

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Binnen team regie kom je terecht in het subteam preventie en gemeenschapswachten. De preventiemedewerkers werken – in het kader van de criminaliteitsfenomenen, opgenomen in het Strategisch Veiligheids- en PreventiePlan - acties uit. De gemeenschapswachten voeren deze acties in de praktijk uit.

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN?  
 • Je bent in uniform aanwezig in het straatbeeld en fungeert als eerste aanspreekpunt voor burgers met vragen (patrouilles).
 • Je voert op deze momenten gerichte acties uit (bijvoorbeeld diefstal van en in auto’s, gauwdiefstal, …).
 • Je voert specifieke acties uit zoals:
  • acties in het kader van inbraak: “Wij-kK-ijken”;
  • acties rond fietsdiefstal: fietslabelen aan huis, sensibilisering rond correct sluitgedrag van de fiets,….
  • geweld in schoolmilieu: brengen van een anti-pestproject voor de eerste graad lagere school, aanpak spijbelproblematiek), …

     Deze acties gaan door op andere momenten dan tijdens de patrouilles.           Alle acties en de specifieke taken van de gemeenschapswachten zijn             opgenomen in het strategisch veiligheids- en preventieplan.

 •  Je maakt deel van werkgroepen waar actuele acties worden geëvalueerd, eventueel herwerkt en nieuwe acties worden bedacht. Je werkt ook mee aan de uitvoering van preventieve acties.
 • Je maakt deel uit van de gebiedsgerichte werking binnen de Stad, waar je de gebiedswerker ondersteunt in het leggen van contacten met bewoners. Je voert gericht acties uit binnen dit gebied.
 • Je communiceert (pro)actief over het verloop van acties aan de gemeenschapswachtcoördinator.
 • Je neemt (indien nodig) taken op rond vaststellingen oneigenlijke inname openbaar domein in nauwe samenwerking met het team GAS.

Belangrijk voor deze functie: Je bent flexibel inzetbaar in een uurrooster ook buiten de reguliere kantooruren.

Meer info

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden. 

 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 
 • Een contract van onbepaalde duur op D-niveau. 

 • Maaltijdcheques van 7,00 euro. 

 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen. 

 • Gratis aansluiting bij GSD-V

 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. 

 • Fietsvergoeding. 

 • Eindejaarspremie. 

 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler). 

 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) zonder collectieve sluitingsperiode.

 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar. 

 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen. 

Ontdek waarom het zo fijn is om voor Kortrijk te werken op werkenbijkortrijk.be of lees de veelgestelde vragen. 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat?

 • Er zijn geen specifieke aanwervingsvoorwaarden.

Ben je een interne kandidaat?

 • Je hebt een contract onbepaalde duur en minstens 12 maand niveau anciënniteit op D1-3-niveau bij stad of OCMW Kortrijk. 
HEB JE INTERESSE? 

Inschrijven kan tot en met 15 augustus 2022, enkel digitaal

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Els Strubbe, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, via vacatures@kortrijk.be of  056 27 86 54.

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap. 

 

 

gemeenschapswacht