Gemeenschapswacht (D1-D3)

03 december 201905 januari 2020

Stad Kortrijk zoekt gemeenschapswachten om het team preventie te versterken. Je staat in voor het uitvoeren van gerichte taken binnen de preventieprojecten in het kader van het strategisch veiligheids- en preventieplan.

Verantwoordelijkheden

 • Je bent in uniform aanwezig in het straatbeeld en fungeert als eerste aanspreekpunt voor burgers met vragen (patrouilles).
 • Je voert op deze momenten gerichte acties uit (bijvoorbeeld diefstal van en in auto's, gauwdiefstal, ...) opgenomen in het kader van het strategisch veiligheid- en preventieplan.
 • Je voert specifieke acties uit zoals :
  • acties in het kader van inbraak: "Wij-kK-ijken"
  • acties rond fietsdiefstal : fietslabelen aan huis, sensibilisering rond correct sluitgedrag van de fiets, ...
  • geweld in schoolmilieu : brengen van een anti-pestproject voor de eerste graad lagere school, aanpak spijbelproblematiek, ...
   Deze acties gaan door op andere momenten dan tijdens de patrouilles.  
   Alle acties en de specfieke taken van de gemeenschapswachten zijn opgenomen in het strategisch veiligheids- en preventieplan.
 • Je maakt deel uit van werkgroepen waar actuele acties worden geëvalueerd, eventueel herwerkt en nieuwe acties worden bedacht. Je werkt ook mee aan de uitvoering van preventieve acties.
 • Je maakt deel uit van de gebiedsgerichte werking binnen de Stad, waar je de gebiedswerker ondersteunt in het leggen van contacten met bewoners. Je voert gerichte acties uit binnen dit gebied.
 • Je communiceert (pro-actief) over het verloop van acties aan de gemeenschapswachtcoördinator
 • Je neemt taken op rond vaststellingen oneigenlijke inname openbaar domein in nauwe samenwerking met het team GAS (deze taak wordt door enkele gemeenschapswachten opgenomen).

Raadpleeg hier de volledige functiebeschrijving.

De toelatingsvoorwaarden

Via interne en externe mobiliteit

Medewerkers bij de Stad, OCMW, AGB Parko en AGB SOK die beschikken over minimaal 12 maanden graadanciënniteit als D1-D3 én na het slagen in een officiële selectieprocedure en over een gunstig evaluatieresultaat beschikken kunnen zich kandidaat stellen.

Via aanwerving

Er zijn geen specifieke voorwaarden waaraan kandidaten dienen te voldoen.

Het aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur op D1-D3 niveau.
 • Maaltijdcheques van 5,50 euro en hospitalisatieverzekering 
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,24 euro/km.
 • Een mooi verlofpakket en een flexibel uurroooster.
 • Naast anciënniteit vanuit openbare sector / onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante eraring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.

De selectieprocedure

Deel 1 : kort interview - elimInerend

Kandidaten worden bevraagd rond hun motiviatie en jobbeeld en moeten 60/100 behalen om door te stromen naar het tweede gedeelte van de selectieprocedure.

Deel 2 : competentiegericht interview - eliminerend

Kandidaten worden bevraagd rond de diverse competenties opgenomen in de functiebeschrijving en moeten 60/100 behalen om geslaagd te zijn.

Deel 3 : sportproef - oriënterend

De proef heeft als doel om de fysieke haalbaarheid van de job na te gaan en is enkel oriënterend.

Solliciteren

Inschrijven kan tot en met zondag 5 januari 2020, enkel via het digitale inschrijvingsformulier. Heb je nog vragen? Dan kan je steeds terecht bij Team HR - Els Strubbe - 056 27 86 54 of vacatures@kortrijk.be.

Kortrijk staat open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap

 

gemeenschapswacht