Geen twee keer 'zetelen' als bijzitter bij verkiezingen in Kortrijk

Tijdens de verkiezingen doet de overheid steevast een beroep op willekeurige inwoners om te zetelen in de kiesbureaus. Niet iedereen geeft met plezier zijn zondag op in naam van de democratie. Om het systeem eerlijk te houden kiest de stad ervoor om mensen die in vorige verkiezingen al hebben gezeteld niet meer op te nemen in de lijst met beschikbare inwoners.

Concreet betekent dit dat inwoners die al zetelden in de verkiezingen van 2012, 2014 en 2018 niet opnieuw worden opgeroepen voor de verkiezingen in mei 2019.

Samenstelling stembureau

Per stembureau worden 5 voorzitters en 24 bijzitters aangeschreven. De voorzitter van een stembureau kan zijn secretaris kiezen, ofwel uit de lijst van de bijzitters of kan zelf iemand aanspreken van zijn kennissenkring die niet op de lijst voorkomt. Op de dag van de verkiezingen zijn de voorzitter en de secretaris aanwezig en worden 10 bijzitters opgeroepen waarvan er 5 weerhouden worden om te zetelen. Van de personen die effectief hebben gezeteld wordt een code aangemaakt in het bevolkingsregister waardoor ze niet meer voorkomen in de oproepingslijst. Het zijn enkel zij die effectief hebben gezeteld die worden vrijgesteld van toekomstige oproepingen. Ook voor voorzitters die aangeduid zijn door de rechtbank wordt een melding gemaakt.

1.554 vrijstellingen

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werden 2.204 inwoners aangeschreven waarvan er 532 effectief zetelden. In 2014 en 2018 ontvingen 2.117 inwoners de vraag om te zetelen waarvan er 511 effectief hebben gezeteld. Zij staan gemarkeerd in het bevolkingsregister en werden dus niet meer opgeroepen voor de komende verkiezing in mei. 


Ruth Vandenberghe, schepen van dienstverlening: "Ik geloof dat iedereen bereid is zijn burgerplicht te vervullen, maar keer op keer opgeroepen worden om te zetelen is voor niemand aangenaam. Omdat vrije tijd schaars is roepen we de inwoners niet meermaals op."

 
Meer info:
Ruth Vandenberghe, schepen van Dienstverlening, 0472 60 38 45