Gangmaker Culturele Hoofdstad 2030

Gepubliceerd op Woensdag 20 mei
20 mei 202007 juni 2020
Broelkaai 6 te Kortrijk

Gangmaker Culturele Hoofdstad 2030

Kortrijk wil in 2030 Culturele Hoofdstad van Europa zijn. We bouwen aan een ambitieus actieplan. Als gangmaker Culturele Hoofdstad 2030 werk je een actief en bruisend netwerk uit die de stad in staat stelt om een unieke kandidatuur voor Culturele Hoofdstad 2030 in te dienen. 

 
DE AMBITIE

Je zet in op actieve samenwerking over sectoren en domeinen heen. Van daaruit stimuleer en realiseer je  co-creatieve projecten die via kunst en creativiteit een positieve impact hebben op maatschappelijke uitdagingen in onze stad en regio. Dankzij deze impactprojecten worden nieuwe samenwerkingen gerealiseerd tussen individuele burgers en organisaties, wordt er expertise ontwikkeld om een duurzame impact te realiseren, wordt er draagvlak gecreëerd door concrete resultaten te tonen, etc.

Deze aanpak bouwt verder op de principes van probleemoplossend en creatief denken die al eeuwenlang in onze stad en regio worden toegepast. Design Thinking zit in ons DNA. Het is een methode, een manier van denken en werken om op een praktische en creatieve manier problemen op te lossen of nieuwe ideeën te ontwikkelen. Het start vanuit inlevingsvermogen of empathie, waar net de kracht van kunst ligt. Via testen en prototypen bouwt het dan op een co-creatieve manier verder om tot effectieve oplossingen te komen. Hiervoor is het cruciaal dat er een actieve deelname is van alle stakeholders in het proces.

Je creëert een open platform waar zowel individuele burgers en creatievelingen als organisaties, ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen, verenigingen, ... kunnen aan participeren. Iedereen wordt uitgenodigd om actief bij te dragen aan het platform. Dit kan in verschillende vormen (ideeën, tijd, expertise, geld, ...) of op verschillende niveaus (strategisch, operationeel, ...). Elke deelnemer wordt zo een actor van verandering richting Kortrijk als Europese Culturele hoofdstad 2030.

Het platform zet in op volgende doelstellingen:

 1. CONNECTEREN: Organisaties en individuen uit verschillende sectoren verbinden via ontmoeting en creëren van zichtbaarheid voor projecten (intern en extern) die bijdragen aan de visie.
 2. LEREN: Uitwisseling van kennis en expertise binnen en buiten het netwerk.
 3. DOEN: Initiëren van concrete projecten en versterken van bestaande projecten met een positieve impact op de maatschappij.
 4. EVALUEREN van interne resultaten en processen en inspelen op externe ontwikkelingen om zo te streven naar een continue verbetering.

Startpunt voor dit alles is Broelkaai 6 (BK6) als co-creatieve en unieke plaats in de stad. BK6 heeft verschillende functies die aansluiten bij de doelstellingen van de werking:

 1. laagdrempelige ontmoeting via Café BK
 2. werkplek via co-office en co-working
 3. Tonen van resultaten van processen en projecten

Samen met de partners zet je deze functies in om de doelstellingen te realiseren.

 

PROFIEL
 • Je ziet de samenwerking tussen diverse maatschappelijke domeinen als een belangrijke succesfactor voor de positieve aanpak van  maatschappelijke en stedelijke uitdagingen rond duurzaamheid, burgerschap, superdiversiteit,…
 • Je houdt de vinger aan de pols, hebt een helikoptervisie, strategisch inzicht en realiteitszin.
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen en kan prioriteiten stellen.
 • Je bent een inspirator en matchmaker, genereus naar de partners binnen het netwerk. Een teamspeler die erin slaagt om diverse organisaties te enthousiasmeren, activeren en te laten samenwerken om de doelen te bereiken.
 • Je bent een goede communicator én een goed luisteraar.
 • Je hebt inzicht en bent empathisch, luistert naar andere meningen en kan inschatten hoe die de werking kunnen verbeteren.
 • Je bent gebeten door participatieve methodes waarbij diverse doelgroepen op een actieve en co-creatieve manier betrokken worden. Je bent een verbinder. Je hebt kennis van participatie- en stakeholdersmanagement en past dit telkens opnieuw toe. 
 • Je bent geduldig en kan omgaan met verschillende snelheden: indien nodig versnellen, maar evenzeer vertragen indien dit nodig is om partners betrokken te houden
 • Je bent stressbestendig, kritisch, flexibel, sociaal en meertalig (NL, ENG, FR).
 • Je hebt een hands-on-mentaliteit: projecten, initiatieven, vragen die binnen de BK6-visie passen, neem je met veel enthousiasme op. Je springt bij waar nodig bij de praktische organisatie van activiteiten.

Raadpleeg de infobundel voor de volledige functiebeschrijving en alle informatie over de procedure.

 

AANBOD
 • een contract van bepaalde duur op A1-A3-niveau, max. 2 jaar. Na deze periode volgt een evaluatie van het project en zal beslist worden op welke manier het project verdergezet wordt.
 • maaltijdcheques van 6 euro
 • gratis hospitalisatieverzekering na 1 jaar
 • gratis aansluiting bij GSD-V
 • gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,24 euro/km
 • een mooi verlofpakket en een flexibel uurrooster
 • naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar

 

TOELATINGSVOORWAARDEN

Werving:

 - de kandidaat heeft een masterdiploma én voldoet aan de vereiste professionele ervaring (*).

of

- de kandidaat heeft geen masterdiploma, maar slaagt voor een niveau-en capaciteitstest én voldoet aan de vereiste professionele ervaring (*).

Interne en externe personeelsmobiliteit:

- De medewerker heeft minstens 12 maand graadanciënniteit op A-niveau bij de stad of het OCMW (of vanuit AGB) én voldoet aan de vereiste professionele ervaring(*).

Bevordering en bevordering via externe personeelsmobiliteit:

- De medewerker heeft minstens 4 jaar graadanciënniteit op B-niveau of minstens 4 jaar graadanciënniteit op C4/5-niveau én 6 jaar dienstanciënniteit  bij de stad of het OCMW (of vanuit AGB's) én voldoet aan de vereiste professionele ervaring (*).

(*) De kandidaat moet zijn ervaring toelichten op basis van een addendum bij het cv. In dit document moet hij/zij zijn/haar ervaring met probleemoplossend werken op groepsniveau en ervaring in het realiseren van co-creatieve projecten kunnen aantonen met voldoende voorbeelden uit de loopbaan. Je kan dit document hier downloaden, uitwerken en vervolgens toevoegen aan de digitale inschrijving.

 

SELECTIEPROCEDURE

Deel 1

Screening van de CV's op basis van de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden

 • Timing: mei-juni
 • Resultaat: toegelaten – niet toegelaten

Deel 2

Online capaciteitstest : voor de externe kandidaten die niet in het bezit zijn van een masterdiploma, alle andere kandidaten zijn vrijgesteld.

 • Timing: mei-juni
 • Resultaat : geslaagd/niet geslaagd - Kandidaten die slagen voor de capaciteitstest worden uitgenodigd voor de volgende stap in de selectieprocedure.

Deel 3

Schriftelijke proef (online thuisopdracht)

 • Timing: juni
 • Eliminerend – Minimumscore 60/100: De kandidaten moeten 60% behalen om te slagen. Enkel de 7 kandidaten met de hoogste scores worden uitgenodigd voor het interview.

Deel 4

Mondelinge proef

 • Timing: onder voorbehoud
 • Eliminerend – Minimumscore 60/100: De kandidaat moet min. 60% behalen om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure.

 

SOLLICITEREN

Inschrijven doe je digitaal via https://www.jobsolutions.be/register/5711 tot en met zondag 7 juni 2020.

 

MEER INFO

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke – Leen Hooghe - voor deze procedure via vacatures@kortrijk.be

 

Kortrijk staat open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.