Fietser mag straks veilig rechtsaf door het rood op 14 kruispunten in Kortrijk

Gepubliceerd op Maandag 25 januari 2021

In Kortrijk is het voor fietsers binnenkort toegestaan om rechtsaf te slaan bij rood licht op 23 plaatsen ter hoogte van kruispunten waar het verkeer geregeld wordt met verkeerslichten. Op 14 kruispunten van gewestwegen wordt het verkeersbord B22 geplaatst dat aangeeft dat de fietser de rechtsaf door rood-beweging mag maken. In totaal zullen fietsers op 23 plaatsen ongehinderd rechtsaf kunnen slaan. De nieuwe verkeerssituatie wordt nog dit voorjaar ingevoerd.

Niet langer nodeloos wachten

Op kruispunten met gewestwegen en verkeerslichten staan fietsers die naar rechts wensen af te slaan vaak nodeloos te wachten aan een rood licht. Dit terwijl de rechtsafbeweging door de fietser zonder risico’s kan worden uitgevoerd. De wetgever voorziet nu de mogelijkheid mits een verkeersbord (B22) om fietsers vrij rechtsaf te laten slaan, ook als het verkeerslicht op rood staat. In Kortrijk wordt op veertien kruispunten deze vernieuwing ingevoerd.

Op het recent heraangelegde Kruispunt Pirroen was het al sinds mei vorig jaar mogelijk om rechtsaf te slaan voor de fietser. Het verschil daar is echter dat dit aangegeven wordt door een nieuw type verkeerslichten. De nieuwe kruispunten waar de rechtsafbeweging voor de fietser door het rood zal mogelijk zijn, zullen aangeduid worden door het verkeersbord B22. De kruispunten waar dit op een veilige manier mogelijk zal zijn, werden samen met het Vlaams Gewest (AWV), de politie en De Lijn overlopen en geselecteerd.

De wegcode over verkeersbord B22

Dit verkeersbord wordt geplaatst aan een kruispunt waar fietsers rechtsaf mogen slaan, wanneer het verkeerslicht op rood of oranje/geel staat, op voorwaarde dat zij hierbij voorrang verlenen aan de andere weggebruikers die zich verplaatsen op de openbare weg of op de rijbaan.

 

De 14 kruispunten waar rechtsaf door rood voor de fietser mogelijk zal zijn:

 • Pottelberg- Bruyningstraat-Engelse Wandeling:

  • van Engelse Wandeling naar Pottelberg
  • van Pottelberg naar Engelse Wandeling
  • van Bruyningstraat naar Pottelberg.
 • Pottelberg – Aalbeeksesteenweg – Condédreef – Burg. F. De Bethunelaan
  • van Condédreef naar Aalbeeksesteenweg.
 • Condédreef – Loofstraat
  • van Loofstraat naar Condédreef. 
 • St. Jansput (Meensestraat-Overleiestraat-Brugsestraat)
  • van Overleiestraat naar Brugsestraat. 
 • Meensepoort (Meensesteenweg-Noordstraat-Meensestraat-Kortrijksestraat)
  • van Meensesteenweg naar Noordstraat
  • van Kortrijksestraat naar Meensesteenweg
  • van Meensestraat naar Kortrijksestraat/Graaf De Smet De Naeyerlaan.
 • De Katte (Bellegemsestraat-Doornikserijksweg-Kreupelstraat)
  • van Bellegemsestraat naar Doornikserijksweg. 
 • Oudenaardsesteenweg – Filips van de Elzaslaan – Graaf Boudewijn IX-laan
  • van Oudenaardsesteenweg naar Gr. Boudewijn IX-laan
  • van Filips van de Elzaslaan naar Oudenaardsesteenweg.
 • Pirroen (Oudenaardsesteenweg-Beekstraat-Hugo Verriestlaan)
  • van Oudenaardsesteenweg naar H. Verriestlaan
  • van H. Verriestlaan naar  Oudenaardsesteenweg.
 • Oudenaardsesteenweg -Minister De Taeyelaan – Scheutistenlaan
  • van Oudenaardsesteenweg naar Scheutistenlaan
  • van Scheutistenlaan naar Oudenaardsesteenweg
  • van Oudenaardsesteenweg naar Min De Taeyelaan.
 • Gentsesteenweg – Loodwitstraat – Deerlijksestraat
  • van Loodwitstraat naar Gentsesteenweg
  • van Deerlijksestraat naar Gentsesteenweg.
 • R8 – Gentsesteenweg
  • van Gentsesteenweg naar R8 (zuidelijk deel). 
 • R8 – Hippodroomstraat
  • van Hippodroomstraat naar R8.
 • R8 – Brugsesteenweg
  • van R8 (westelijk deel) naar Brugsesteenweg (richting Kortrijk).     
 • Meensesteenweg – Driekerkenstraat
  • van Driekerkenstraat naar Meensesteenweg.