Facility Manager (A1a-A3a)

Gepubliceerd op Donderdag 01 februari 2024
01 februari 202406 maart 2024

Als teamverantwoordelijke Facility geef je leiding aan een team van medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de ambities van de stad op vlak van een degelijk beheer en onderhoud van onze gebouwen en (arbeids)middelen en op vlak van ons stadsbreed aankoopbeleid.

Ben jij klaar om een veelzijdig team te leiden en bij te dragen aan het efficiënte onderhoud van onze vele stadsgebouwen en een slim aankoopbeleid? Word onze nieuwe Facility Manager en geef vorm aan de toekomst van Kortrijk!

Schrijf je nu in

 

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Het team Facility staat enerzijds in voor de aankoop en beheer van alle goederen en diensten noodzakelijk voor de dagelijkse werking van Kortrijk en anderzijds voor het dagelijks herstel en onderhoud van de meer dan 450 stadsgebouwen. Daarvoor kunnen we rekenen op 40 enthousiaste medewerkers.

 • Binnen aankoop realiseren we meer dan 100 raamovereenkomsten om de werking van Kortrijk te ondersteunen. Dit doen we met de nodige kennis van overheidsopdrachten en een nauwe samenwerking met de diverse diensten van Kortrijk.
 • Een groot stuk binnen bedrijfsmobiliteit is de aankoop en beheer van 250 voertuigen, die Kortrijk dagelijks gebruikt. Van bestelwagens, vrachtwagens, vuilniswagens tot straatveegmachines. Het herstel en onderhoud gebeurt binnen onze eigen stedelijke garage.
 • Is er iets defect, dan staan de collega’s van het gebouwenonderhoud klaar om dit te herstellen. Meer dan 10.000 meldingen per jaar worden verwerkt, van kleine tot grote herstellingen, overdag of tijdens de wachtdienst na de kantooruren.

 

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN? 

 • Je realiseert de doelstellingen van het beleid
  Je werkt mee aan een vooruitstrevend beleid in Kortrijk in overeenstemming met het bestuursakkoord. Je ontwikkelt en implementeert een gestroomlijnd beleid rond degelijk onderhoud van onze gebouwen en onze arbeidsmiddelen.
 • Je coördineert de werking van het team.
  Je staat in voor de goede werking van je team en coördineert de activiteiten ervan rekening houdend met de geldende afspraken. Dit betekent onder meer dat je de werking van jouw team organiseert en opvolgt, en dit zowel op inhoudelijk, methodisch, organisatorisch (inclusief het genereren van managementinformatie) als financieel vlak.
 • Je geeft leiding aan je medewerkers. 
  Je geeft leiding aan jouw medewerkers, coacht en motiveert hen volgens de principes van de visie en het personeelsbeleid van stad Kortrijk, waar we gaan voor een evenwicht en combinatie van een resultaats- en mensgerichte aanpak.
 • Je zet je schouders onder de projecten binnen je eigen directie of binnen de organisatie. 
  Je werkt mee aan het bepalen en het tot uitvoering brengen van de strategische doelstellingen van je directie en zorgt ervoor dat ze binnen jouw team vertaald en gedragen worden. Hierbij werk je, samen met andere teams in de directie, mee aan directiebrede trajecten. Dit kan ook om eerder organisatiebrede projecten gaan.
 • Je ontwikkelt je eigen expertise.
  Je stelt je expertise ten dienste van wie er belang bij heeft, zodat de goede werking van jouw directie gegarandeerd blijft, ook in het geval van veranderende situaties en behoeften. Je durft zaken in vraag stellen en stelt je op als een constructieve, flexibele meedenker.

Meer info

 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden. 

 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?

 • Een contract van onbepaalde duur op A-niveau.
 • Maaltijdcheques van 7,50 euro.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding (€0,35 per kilometer), mogelijkheden tot fietslease vanaf Q4 2024.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen), flexibel op te nemen en een flexibel uurrooster.
 • Mogelijkheden tot telewerk.
 • Een coachingstraject voor leidinggevenden.
 • We zetten in op welzijn en werkgeluk, met teambuildings, afterwork cafés, personeelsevents, webinars, workshops, sport over de middag, enz.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar.
 • De loonschalen vind je terug op onze website, bij “veelgestelde vragen”. Concreet kan je – afhankelijk van de toegekende anciënniteit – een brutoloon verwachten van minimaal €4.008,13 en maximaal €5.991,37 bij opstart.

Ontdek waarom het zo fijn is om voor Kortrijk te werken op werkenbijkortrijk.be of lees de veelgestelde vragen. 

 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat?

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau A. Daarnaast heb je minimaal 4 jaar ervaring in leidinggeven of het trekken of coördineren van een project. 
 • OF Je bent niet in het bezit van een masterdiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau B, maar je slaagt voor een online niveau- en capaciteitstest. Daarnaast heb je minimaal 4 jaar ervaring in leidinggeven of het trekken of coördineren van een project. 
   

Ben je een interne kandidaat?

 • Je hebt een contract onbepaalde duur en minstens 12 maand dienstanciënniteit en je bent niet lager ingeschaald dan A-niveau bij Stad of OCMW Kortrijk. 
 • OF je hebt een contract onbepaalde duur en minstens 1 jaar niveau-anciënniteit op B-niveau (bij Kortrijk of in een ander bestuur verworven). 

 

HEB JE INTERESSE? 

Inschrijven kan tot en met 6 maart 2024, enkel digitaal via deze link

 

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Lies Decock, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, via  vacatures@kortrijk.be  of 056 27 85 73 . 

 

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap. 

Facility Manager