Exploitatieverantwoordelijke Musea en Tentoonstellingen (C4-C5)

Gepubliceerd op Dinsdag 06 februari 2024
06 februari 202427 februari 2024

Als exploitatieverantwoordelijke geef je leiding aan een exploitatieteam dat in staat voor de administratie, het onthaal en het (technisch) onderhoud van de museale werkingen in de stad. Je bent verantwoordelijk voor een goeie dienstverlening en voor de dagdagelijkse exploitatie van de musea.

Je coacht en begeleidt je medewerkers van het administratief-, onthaal- en logistiek team als ook de jobstudenten en vrijwilligers in het behandelen, uitvoeren en opvolgen van hun taken met als doel de ambities van het beleid te realiseren. Daarnaast ondersteun je je teamverantwoordelijke ook inhoudelijk binnen bepaalde dossiers en projecten. Je staat eveneens in voor het beheer, gebruik en onderhoud van de infrastructuur en werkmiddelen en je neemt administratieve taken op die verbonden zijn aan de werking van je team. Je onderhoudt de contacten en volgt de afspraken op met de concessionaris in de aanpalende horecawerkingen van de musea.
 

Schrijf je nu in

 

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Je komt terecht in het team Musea en Tentoonstellingen. Dit team maakt deel uit van de directie Vrije Tijd en staat onder andere in voor erfgoedwerking, musea Abby, Texture en 1302 (exploitatie, programmatie), tentoonstellingen en kunst in de publieke ruimte.  

Team musea en tentoonstellingen verbindt verleden, heden en toekomst voor een ruim publiek. 
We bouwen Texture verder uit als museum voor vakmanschap, ondernemerschap en Textiel met een bloeiende publiekswerking en een gevarieerd tentoonstellingsprogramma. Abby wordt een vernieuwende, laagdrempelige en hoogwaardige tentoonstellingssite in Kortrijk, met beeldende kunst als motor en identiteit als centraal thema. Het historisch hart van Kortrijk wordt heraangelegd en het erfgoed wordt opgewaardeerd en ontsloten.  In de Onze-Lieve-Vrouwekerk brengen we met 1302 het verhaal van de guldensporenslag, de beeldvorming en de graven van Vlaanderen. 

De beeldende kunsten krijgen een volwaardige plek in het Kortrijkse cultuurlandschap. Be-part, platform voor actuele kunst, heeft sinds 2018 ook zijn stek in Kortrijk en biedt een forum aan opkomend talent. De triënnale voor actuele kunst is een begrip (2018 PLAY; 2021: Paradise; 2024: After Paradise) en brengt een aantrekkelijk en interactief kunstenparcours voor jong en oud. Er werd een nieuwe visie en plan van aanpak uitgewerkt voor kunst in de publieke ruimte. We schenken aandacht aan fotografie met het festival Track & Trace in 2021. 

Al deze mooie plannen ondersteunen de kandidatuur van Kortrijk als Culturele Hoofdstad van Europa in 2030
 

WAT IS DE VISIE OP LEIDERSCHAP?

Als leidinggevende binnen onze organisatie combineer je een resultaatgerichte aanpak met een mensgerichte houding.

Je promoot het beleid van de organisatie bij je medewerkers, je maakt de ambities helder en benadrukt de rol van iedereen in het realiseren van de doelstellingen. Je toont daarbij zelf een groot engagement en een sterke betrokkenheid bij de organisatie. Je formuleert een duidelijke visie en plan van aanpak binnen je werkdomein. Je zet kwaliteit in de dienstverlening voorop, op maat van de klant. In jouw manier van werken zit ondernemerschap, zin voor innovatie en een zeg-en-doe mentaliteit. Je zet in op samenwerking met je medewerkers en collega’s, en op sterke partnerships, binnen en buiten de organisatie.

Je houdt ervan om met je medewerkers te praten en hen regelmatig feedback te geven over hun prestaties. Je biedt ruimte voor ieders mening en bewaakt dat er binnen het team respectvol met elkaar wordt omgegaan. Je gelooft in de talenten van je medewerkers en stimuleert hen om deze verder te ontwikkelen. Je doet dit door hen te inspireren, te motiveren en waar nodig ook te begeleiden. Je hebt aandacht voor iedereen, je toont waardering voor sterke resultaten en zorgt ervoor dat wie het moeilijk heeft, niet achterblijft. Je communiceert duidelijk tegenover je medewerkers, je toont veel vertrouwen en je neemt je verantwoordelijkheid om bij te sturen wanneer dat nodig is. 

 

WAT ZIJN JE VERANTWOORDELIJKHEDEN? 

 • Je realiseert de doelstellingen van het beleid. 
  • Je werkt mee aan een vooruitstrevend beleid in Kortrijk in overeenstemming met het bestuursakkoord. Je ondersteunt op een operationeel niveau de uitwerking van het beleid. Op dit moment is het inzetten op een optimale werking en het klaarstomen van het exploitatieteam naar aanleiding van de opening van het nieuwe museum Abby cruciaal. Tegelijkertijd zorg je voor een efficiënte exploitatie (onthaal en onderhoud) van het museum Texture. Je zorgt voor goeie afstemming tussen beide huizen.  

  • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitsvolle realisatie van de dienstverlening van team Musea en Tentoonstellingen.

  • Je bent het aanspreekpunt voor de organisatie, de burgers en de medewerkers bij problemen. Indien nodig kom je tussen bij conflicten met klanten en neem je een bemiddelende rol op. Je signaleert pijnpunten aan je leidinggevende en doet voorstellen ter verbetering. 

 • Je coördineert de werking van het team.
  • Je staat in voor de goede werking van jouw team en coördineert de activiteiten ervan rekening houdend met de geldende afspraken. Dit betekent onder meer dat je de werking van jouw dienst organiseert en opvolgt, en dit zowel op inhoudelijk als organisatorisch vlak. Je zorgt ervoor dat de medewerkers van jouw team als hechte teams én één samenwerkend geheel functioneren. Je organiseert daartoe overleg, faciliteert en stimuleert de teamwerking, en de interne communicatie binnen het team. 
  • Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse werkplanning van zowel het onthaal- en het schoonmaakteam alsook de jobstudenten en vrijwilligers van de beide musea. Je verdeelt de taken en zorgt voor een efficiënte personeelsbezetting. Je zoekt naar oplossingen bij bezettingsproblemen, zoals afwezigheden bij ziekte, opname verlof, bijkomende taken, … en garandeert de basisdienstverlening. Je bent zelf flexibel om binnen de specifieke openingsuren van de dienst de werking op te volgen en bent daarnaast stand-by buiten de reguliere werkuren ifv. urgente vragen.
  • Je controleert de uitvoering van de taken van de medewerkers. Je gaat na of opdrachten correct en efficiënt gebeuren, volgens de afspraken en de veiligheidsvoorschriften.
  • Je neemt administratieve taken op zoals de documenten i.v.m. personeelszaken, de opvolging van meldingen, bestellingen, facturen, etc.    
  • Je bent verantwoordelijk voor de werkingsmiddelen en de infrastructuur van het team. Je volgt de staat, het onderhoud en het correct en veilig gebruik op van voertuigen, machines, producten, ruimtes, ….   
  • Je zorgt voor een vlotte communicatie met de rest van het team en de leidinggevenden. Je ben steeds in staat te rapporteren over de vooruitgang van bepaalde opdrachten en het overzicht van de planning.  
 • Je geeft leiding aan je medewerkers.

  • Je geeft leiding aan jouw medewerkers, coacht en motiveert hen volgens de principes van de visie en het personeelsbeleid van stad Kortrijk, waar we gaan voor een evenwicht en combinatie van een resultaats- en mensgerichte aanpak. 

  • In samenwerking met HR zorg je ervoor dat je medewerkers tevreden zijn en hun talenten tot hun recht en groei komen. Dit betekent onder meer dat je hen regelmatig feedback geeft over hun functioneren. Waar nodig maak je duidelijke afspraken over verbeterpunten of durf je bij te sturen. Je adviseert je medewerkers en eventueel begeleid je hen ook bij hun dagelijkse werkzaamheden. Je besteedt veel aandacht aan communicatie en creëert op die manier betrokken en geïnformeerde medewerkers. 

 • Je zet je schouders onder de projecten binnen je eigen team of binnen de organisatie.
  • Je werkt mee aan de uitvoering van de strategische doelstellingen van je directie en je zorgt ervoor dat ze binnen jouw team vertaald en gedragen worden. 
  • Je ondersteunt het team, de directie of de organisatie bij bepaalde projecten waar jij en / of je team een meerwaarde kunnen bieden. Je durft verder kijken dan je eigen team en stimuleert je medewerkers om zich ook flexibel in te zetten als de organisatie daar om vraagt.
 • Je ontwikkelt je eigen expertise.
  • Je stelt je expertise ten dienste van wie er belang bij heeft. Je bent steeds bereid om bijscholing te volgen om op de hoogte te zijn van de trends binnen je werkveld. Je neemt hierin ook zelf het initiatief.
  • Je onderhoudt contacten met diverse teams en (externe) organisaties met het oog op het uitbouwen van jouw expertise en van een netwerk.
  • Je staat open voor vernieuwing en verandering. Je ondersteunt je leidinggevende tijdens de implementatie van nieuwe afspraken en denkt actief mee rond de praktische uitvoering ervan. Je durft zaken in vraag stellen en stelt je op als een constructieve, flexibele meedenker.

Meer info

 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden. 

 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?  

 • Een contract van onbepaalde duur op C4-C5-niveau.
 • Maaltijdcheques van 7,50 euro.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding (0,35 EUR per kilometer) en mogelijkheden tot fietslease vanaf Q4 2024.  
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.
 • Afhankelijk van de functie mogelijkheden tot telewerk.
 • Aandacht voor welzijn.
 • We zetten in op welzijn en werkgeluk, met teambuildings, after work cafés, personeelsevents, webinars, workshops, sport over de middag, enz.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar.

Ontdek waarom het zo fijn is om voor Kortrijk te werken op werkenbijkortrijk.be of lees de veelgestelde vragen.

 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat?

 • Je bent in het bezit van een secundair diploma of een diploma dat rechtstreeks toegang geeft tot niveau C
 • OF, Je bent niet in het bezit van een secundair diploma of een diploma dat rechtstreeks toegang geeft tot niveau C, maar je zal deelnemen aan een online niveau- en capaciteitstest die door ons wordt aangeleverd.
 • EN, Je beschikt over minimaal 2 jaar leidinggevende ervaring

Ben je een interne kandidaat?

 • Je hebt een contract van onbepaalde duur en minstens 12 maand dienstanciënniteit en je bent niet lager ingeschaald dan C4-C5-niveau bij Stad of OCMW Kortrijk.  
 • OF, Je hebt een contract van onbepaalde duur en minstens 12 maanden niveau-anciënniteit op C1-C3-niveau (bij Kortrijk of in een ander bestuur verworven). 

 

HEB JE INTERESSE?

Inschrijven kan tot en met 27 februari 2024 énkel digitaal via deze link

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Siska Casier, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, op 056 27 86 81 of via vacatures@kortrijk.be.

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap. 

 

Exploitatieverantwoordelijke Musea en Tentoonstellingen

Team Musea en Tentoonstellingen