Expert technische installaties (A1a-A3a)

Gepubliceerd op Vrijdag 10 december 2021
22 september 202216 oktober 2022

Het grote en diverse patrimonium van de stad Kortrijk vraagt een doorgedreven geïntegreerde en uniforme visie op technische installaties. Je werkt deze visie verder uit en je zorgt ervoor dat deze ook gedragen en toegepast wordt binnen de organisatie. Hiervoor werk je nauw samen oa. de projectleiders binnen het team gebouwen en de directie Ruimte, de projectleider Energie, de technische medewerkers en de gebouwbeheerders.

Zin om mee te werken aan de verdere uitbouw van een geïntegreerde en uniforme visie op technische installaties in de Stads- en OCMWgebouwen? 

Schrijf je nu in

 

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT?

Je bent actief binnen het team gebouwen. In het organogram vind je het team terug onder de directie Ruimte. Team gebouwen telt ca. 40 medewerkers en staat in voor het duurzaam ontwikkelen en beheren van het stedelijk patrimonium. Dit betekent zowel het bouwen en verbouwen als het onderhoud en beheer van de verschillende stads- en OCMW - gebouwen.  
Het patrimonium in Kortrijk bestaat uit 450 gebouwen die uiteenlopende variëren in schaal en complexiteit. Het gaat over sportgebouwen, culturele infrastructuur, jeugdlokalen, Woonzorgcentra, woningen en flatgebouwen, werkplaatsen, kantoorgebouwen, bergingen en opslagplaatsen. 

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN?
 • Je bent een expert met betrekking tot technische installaties;
 • Je werkt in overleg met de leidinggevende een onderbouwde strategie en aanpak uit om de (interne en externe) dienstverlening en werking met betrekking tot jouw thema uit te bouwen en te optimaliseren. Je maakt hiervoor beleidsvoorbereidende nota’s en dossiers op.
 • Je volgt je taken, projecten of verantwoordelijkheden met betrekking tot jouw expertise inhoudelijk op en staat garant voor een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening.
 • Je gaat proactief te werk in het op peil houden van deze expertise door je op de hoogte te stellen van nieuwe wetgeving, trends, evoluties en ontwikkeling met betrekking tot dit thema. Je analyseert, interpreteert en volgt de wetgeving en reglementering van hogerhand voor openbare besturen met betrekking tot dit thema nauwgezet op.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt met betrekking tot technische installaties en je adviseert en ondersteunt zowel de interne als interne klant met betrekking tot dit thema.
 • Je brengt op formele of informele manier kennis en/ of vaardigheden met betrekking tot jouw thema aan bij collega's, binnen of buiten het eigen team, en ondersteunt en adviseert hen waar nodig. Dit door middel van leertrajecten, overleg, infosessies, workshops… Je houdt vinger aan de pols met betrekking tot jouw thema zowel intern bij jouw collega’s als extern naar de burger toe. Je evalueert de werking of een project en stuurt bij waar nodig. 
 • Je wisselt kennis en ervaring uit met betrekking tot je beleidsthema en vertegenwoordigt de organisatie in overlegstructuren waarbij je een nuttig en relevant netwerk opbouwt.
 • Je neemt constructief deel aan interne vergaderingen en zorgt voor een optimale kennisdeling met de collega’s en leidinggevende. Je formuleert suggesties of brengt verbeterinitiatieven aan die kunnen bijdragen tot een betere dienstverlening. 

Meer info 

 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden. 

 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 
 • Een contract van onbepaalde duur op A-niveau. 

 • Maaltijdcheques van 7,00 euro. 

 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen. 

 • Gratis aansluiting bij GSD-V

 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. 

 • Fietsvergoeding. 

 • Eindejaarspremie. 

 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler). 

 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster. 

 • Mogelijkheden tot telewerk. 

 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar. 

 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen. 

 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat?

 • Je hebt een masterdiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau A in de richting waarin kennis wordt verworven van HVAC-installaties, elektrische installaties laagspanning en middenspanning, verlichting, brandbeveiliging, detectiesystemen en communicatienetwerken, energieopwekking en distributiesystemen, en gebouwbeheerssystemen (kortom alle gebouwtechnieken).
 • Je hebt een masterdiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau A in een andere richting en minimaal 1 jaar aantoonbare relevante beroepservaring.
 • Je hebt geen masterdiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau A, maar minimaal 1 jaar aantoonbare relevante beroepservaring in een gelijkaardige functie én je slaagt voor een niveau-en capaciteitstest.

Ben je een interne kandidaat?

 • Je bent een medewerker van stad/OCMW met minimum 12 maand graadanciënniteit op A-niveau. 
 • Je bent een medewerker van stad/OCMW met minimum 4 jaar niveauanciënniteit op B-niveau of een medewerker van stad/OCMW met minimum 4 jaar niveauanciënniteit op C4-C5-niveau en minimum 6 jaar dienstanciënniteit. 

Wervingsreserve (of bevorderingsreserve)

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging. 

 

HEB JE INTERESSE?

Inschrijven kan tot en met 16 oktober 2022, enkel digitaal via Jobsolutions. 

 

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Lies Decock, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, via vacatures@kortrijk.be of 056 27 85 73.

 

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

Expert technische installaties

Expert technische installaties