Ergotherapeut (B1-B3)

Gepubliceerd op Vrijdag 15 juli 2022
15 juli 202221 augustus 2022

Als ergotherapeut sta je mee in voor de invulling van de rol van buurtzorgregisseur binnen de wijkcentra. Je zorgt ervoor dat hulp en zorg voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar is.  

De ergotherapeut richt zich vooral op de mobiliteit in en rond de woning, doet voorstellen tot woningaanpassingen of herinrichting van de woning ikv valpreventie. Hij/zij observeert het dagelijks handelen en adviseert/traint hulpmiddelen. Bijzondere aandacht gaat uit naar thuiswonenden met een dementieproblematiek en de zorg voor mantelzorger.

Schrijf je nu in

 

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Als ergotherapeut kom je terecht in het team Wijkgericht Sociaal Werk, meer bepaald in een wijkcentrum. Er zijn 12 wijkcentra verspreid over de stad. Elk wijkteam is multidisciplinair samengesteld met als doel de burger te versterken in zijn de buurt.

Het team Wijkgericht Sociaal Werk valt binnen het organogram onder de directie Dienstverlening en Sociaal beleid.

 

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN?

 • je bouwt mee aan de programmatie gezond bewegen; de beweegnorm en gezonde voeding 
 • je denkt mee na over de toegankelijkheid van activiteiten, centra en dienstverlening in en buiten je wijkcentrum 
 • je ondersteunt en begeleidt thuiswonenden met een dementieproblematiek 
 • je ondersteunt en begeleidt mantelzorgers  
 • je analyseert en speelt relevante signalen uit het werkveld door: preventie- en signaalfunctie 
 • je volgt evoluties en ontwikkelingen op binnen het werkveld 
 • je bouwt samenwerkingsverbanden op en treedt binnen je expertise in dialoog met dit breder netwerk  
 • je geeft feedback in het team over interne en externe overlegmomenten 
 • je bent alert voor situaties die het welzijn van de cliënt of een grotere groep mensen in het gedrang kunnen brengen en signaleert deze in het team of aan de leidinggevende 
 • je zorgt voor ken- en stuurgetallen om de beleidsopties te ondersteunen  
 • je stelt de planning van de eigen activiteiten op en bepaalt prioriteiten binnen de veelheid van taken 
 • je rapporteert aan je leidinggevende  
 • je springt bij bij opdrachten van collega’s   
 • je geeft, vanuit je deskundigheid, mee vorm aan het wijkactieplan door

Meer info

 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden. 

 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 

 • Een contract van onbepaalde duur op B-niveau. 

 • Maaltijdcheques van 7,00 euro. 

 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen. 

 • Gratis aansluiting bij GSD-V

 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. 

 • Fietsvergoeding. 

 • Eindejaarspremie. 

 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler). 

 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster. 

 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar. 

 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen. 

Ontdek waarom het zo fijn is om voor Kortrijk te werken op werkenbijkortrijk.be of lees de veelgestelde vragen. 

 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat? 

 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau B bij voorkeur in de richting ergotherapeut of maatschappelijk werker.
 • Je hebt geen bachelordiploma, maar minimaal 1 jaar aantoonbare relevante beroepservaring in een gelijkaardige functie én je slaagt voor een niveau-en capaciteitstest. 

Ben je een interne kandidaat? 

 • Je bent een medewerker van stad/OCMW met min. 4 jaar niveauanciënniteit op C-niveau of je bent medewerker van stad/OCMW met min. 4 jaar niveauanciënniteit op D4-D5-niveau en min. 6 jaar dienstanciënniteit. 
 • Je bent een medewerker van stad/OCMW en hebt een contract onbepaalde duur en min.12 maand graadanciënniteit op B-niveau. 

Wervingsreserve (of bevorderingsreserve) 

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervings- of bevorderingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging. 

 

HEB JE INTERESSE? 

Inschrijven kan tot en met 21 augustus 2022, enkel digitaal via Ergotherapeut (B1-B3) (jobsolutions.be)

 

HEB JE VRAGEN?  

Voor meer informatie kan je contact opnemen met An Vanhoutteghem, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, via  vacatures@kortrijk.be of 056 24 48 41.

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap. 

Ergotherapeut