Eerste Kortrijkse onderwijsambassadeurs ontvangen diploma

Gepubliceerd op Donderdag 29 april 2021

Op dinsdag 27 april ontvangen 19 Kortrijkse vrijwilligers hun diploma van onderwijsambassadeur uit handen van burgemeester Ruth Vandenberghe, gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu en schepen van sociale vooruitgang Philippe De Coene. Als onderwijsambassadeur gaan ze nu aan de slag om anderstalige ouders goed en correct te informeren over het onderwijs in Kortrijk. Bedoeling is om de kinderen van die anderstalige ouders zo alle kansen te geven op volwaardig onderwijs.

Drempels wegnemen

Onderwijsambassadeurs is een project waarbij enthousiaste vrijwilligers met migratieachtergrond hun kennis en ervaring over onderwijs in Vlaanderen in hun eigen taal doorgeven aan anderstalige ouders. De onderwijsambassadeurs informeren en sensibiliseren of verwijzen gericht door naar bestaande organisaties. De onderwijsambassadeurs zijn zelf ouders die kinderen hebben die school lopen. Ze kennen de drempels die anderstalige ouders of nieuwkomers ervaren binnen het Vlaams onderwijssysteem. Ze zijn meertalig en volgden bij FMDO (Federatie voor Mondiale en Democratische Organisaties) een opleiding over het schoolsysteem in Vlaanderen, kosten verbonden aan schoolgaan, studiekeuzes...

Nieuwkomers en anderstalige ouders krijgen namelijk heel wat complexe informatie te verwerken wanneer hun kinderen voor het eerst in Vlaanderen naar school gaan. Niet alleen lijkt het onderwijssysteem in Vlaanderen niet op het systeem van het land van herkomst, maar ook de taal blijkt een drempel om goede beslissingen te kunnen nemen. De onderwijsambassadeurs nemen die drempels weg. 

FMDO werkt via verschillende projecten aan positieve impact op de superdiverse maatschappij. In Kortrijk werkten ze bijvoorbeeld ook aan Team Up en Picnik. Ook in Brugge en Oostende zijn onderwijsambassadeurs actief. Deze lichting afgestudeerde onderwijsambassadeurs is de eerste in Kortrijk. Het gaat om een proefproject, gefinancierd door Provincie West-Vlaanderen. Gesprekken zijn lopende tussen de stad en FMDO om de samenwerking te bestendigen in de toekomst.

Bordspel 'ouders zonder grenzen'

Voorlopig informeren de onderwijsambassadeurs, omwille van de richtlijnen rond corona, andere ouders via online onderwijscafés. De onderwijsambassadeurs informeren hen over onderwijs, luisteren er naar de ouders, beantwoorden hun vragen en delen zelf hun persoonlijke ervaringen. Maar voor de toekomst is ook een bordspel 'Ouders zonder grenzen' ontwikkeld dat de verschillende thema’s rond onderwijs in Kortrijk bespreekt.