Directeur zorg (A5a-A5b)

Gepubliceerd op Vrijdag 17 november 2023
17 november 202303 december 2023

Als directeur zorg maak je van Zorg Kortrijk een slagkrachtig geheel, zorg je voor verbinding tussen de verschillende zorgdomeinen en voor uniformiteit in de werking. Je slaagt erin de doelstellingen vanuit het beleid te vertalen naar de brede groep medewerkers, zodat ze echt mee zijn in het verhaal en er ook hun schouders onder zetten. 

Kortrijk biedt en ontwikkelt hulp-, dienst- en zorgverlening aan op maat voor iedereen die in Kortrijk woont volgens nood en duurzaam in de tijd. Het zorgaanbod in Kortrijk werd samengebracht onder Zorg Kortrijk. De teams binnen de directie zorg zijn onder meer verantwoordelijk voor ouderenzorg, wonen met zorg, kinderopvang, thuiszorg, housekeeping en keukens.

Schrijf je nu in!

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Als directeur zorg sta je aan het hoofd van de directie Zorg met een heel diverse, enthousiaste en getalenteerde groep medewerkers.  Binnen de directie hebben we ongeveer 600 medewerkers die zich dagelijks inzetten voor een kwaliteitsvol zorgaanbod op verschillende zorgdomeinen zoals kinderopvang en ouderenzorg.  Zorg Kortrijk omvat diverse voorzieningen voor kinderopvang, thuiszorg met diverse aspecten en residentiële zorg op 5 locaties verspreid over Groot-Kortrijk. 

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN? 
 • Je werkt de beleidsvisie en de strategische doelstellingen van Zorg Kortrijk verder uit, zowel op korte, middellange als lange termijn en je realiseert de implementatie ervan in de dienstverlening van de directie Zorg.
 • Je coördineert de werking van de directie Zorg. Je bouwt een degelijke structuur en visie uit met aandacht voor eenduidige aansturing en uniformiteit in de werking overheen de diverse zorgdiensten.
 • Je staat mee in voor een modern personeelsbeleid binnen de directie, passend in het HR-beleid van de stad. 
 • Je geeft leiding aan jouw medewerkers, coacht en motiveert hen en gaat voor een evenwicht en combinatie van een resultaats- en mensgerichte aanpak.
 • Je zet je schouders onder de projecten binnen je eigen directie of binnen de organisatie en zorgt dat deze gedragen zijn.
 • Je ontwikkelt je eigen expertise en bouwt een netwerk uit met diverse teams en (externe) organisaties. 
 • Je hebt inzicht in wat Kortrijk de voorbije jaren op vlak van zorg en sociaal beleid heeft ontwikkeld. Je gaat gericht op zoek naar kansen om te vernieuwen en te verbeteren.

Meer info

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden.

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 
 • Een voltijds contract bepaalde duur op A5-niveau (2 jaar). Na 2 jaar kan een definitieve aanstelling volgen vanuit de wervingsreserve.
 • Maaltijdcheques van 7,50 euro.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.
 • Mogelijkheden tot telewerk.
 • Bedrijfswagen
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 
 • Je hebt een masterdiploma of diploma dat toegang geeft tot niveau A én minimaal 4 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring.
 • Je hebt geen masterdiploma of diploma dat toegang geeft tot niveau A, maar minimaal 4 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring én je slaagt voor een niveau- en capaciteitstest.

Wervingsreserve 

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging.

HEB JE INTERESSE? 

Inschrijven kan tot en met 3 december 2023, enkel digitaal

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Robbe Struyve, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, via vacatures@kortrijk.be of 0499 77 90 97.

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

Teaser directeur zorg