Deskundige Vastgoed (B1-B3)

Gepubliceerd op Woensdag 06 oktober 2021
06 oktober 202107 november 2021

Als deskundige Vastgoed beheer je een uitgebreide vastgoedportefeuille en voer je vastgoedtransacties uit voor de organisatie Kortrijk (Stad en OCMW). In samenwerking met je collega’s volg je de contracten voor vastgoedbeheer ((ver)huur, concessies, zakelijke rechten,...) en vastgoedtransacties ((ver)koop, kosteloze overdrachten,...) af, van onderhandeling tot afsluit en ook verder beheer.

Wil jij graag meewerken aan het vastgoedbeheer van Stad Kortrijk? 

 

Schrijf je nu in

 

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Je bent actief binnen het team gebouwen. In het organogram vind je het team terug onder de directie Ruimte. Team gebouwen telt ca. 40 medewerkers en staat in voor het duurzaam ontwikkelen en beheren van het stedelijk patrimonium. Dit betekent zowel het bouwen en verbouwen als het onderhoud en beheer van de verschillende stads- en OCMW - gebouwen.   

Het patrimonium in Kortrijk bestaat uit 450 gebouwen die uiteenlopende variëren in schaal en complexiteit. Het gaat over sportgebouwen, culturele infrastructuur, jeugdlokalen, Woonzorgcentra, woningen en flatgebouwen, werkplaatsen, kantoorgebouwen, bergingen en opslagplaatsen.  

 

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN?
 • Je bent verantwoordelijk voor de opmaak, opvolging en het beheer van overeenkomsten (huurovereenkomsten, aan-en verkoopovereenkomsten, concessies, erfpachten,....).
 • Je beheert je dossiers van A tot Z: je onderhandelt, je doet bezichtigingen, verzorgt de schriftelijke en mondelinge communicatie met de gebruiker/kandidaat-(ver)koper en bent zijn aanspreekpunt in dit hele proces.
 • Je volgt de overeenkomsten die zijn afgesloten verder op in samenwerking met directie Financiën en de juridische dienst : je gaat na of een gebruiker zijn verplichtingen nakomt, wanneer een contract moet worden hernieuwd of opgezegd, wanneer prijsverhogingen mogelijk zijn,...
 • Ook wanneer er zich technische problemen voordoen, los je deze pragmatisch op in samenwerking met de collega’s van team Gebouwen.
 • Je bereidt de besluitvorming voor en levert correcte informatie aan over lopende dossiers. Je hebt mee een proces en structuur uitbouwen rond de vastgoedinformatie van het patrimonium. Je slaagt erin om optimalisatie voor te stellen en deze ook te vertalen in standaard documenten, regelementen, ...
 • Je zorgt ervoor dat de database steeds up-to-date is.

Belangrijk voor deze functie:  

 • Je kan je makkelijk verplaatsen in Kortrijk.

Meer info

 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden. 

 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 
 • Een contract van onbepaalde duur op B-niveau. 

 • Maaltijdcheques van 7,00 euro. 

 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen. 

 • Gratis aansluiting bij GSD-V

 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. 

 • Fietsvergoeding. 

 • Eindejaarspremie. 

 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler). 

 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster. 

 • Afhankelijk van de functie mogelijkheden tot telewerk. 

 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar. 

 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen. 

 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat? 

 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma vastgoed of rechtspraktijk.
 • Je bent in het bezit van een ander bachelordiploma of diploma dat toegang geeft tot niveau B en hebt minstens 1 jaar aantoonbare en relevante beroepservaring.  
 • Je bent niet in het bezit van een bachelordiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau B, maar slaagt voor een online niveau- en capaciteitstest én hebt minstens 1 jaar aantoonbare en relevante beroepservaring.

Ben je een interne kandidaat? 

 • Je hebt minstens 4 jaar graadanciënniteit op C-niveau of minstens 4 jaar graadanciënniteit op D4/5-niveau én 6 jaar dienstanciënniteit  bij de stad of het OCMW. Daarnaast heb je minstens 1 jaar aantoonbare en relevante beroepservaring.
 • Je hebt minstens 12 maand graadanciënniteit op B-niveau bij de stad of het OCMW. Daarnaast heb je  minstens 1 jaar aantoonbare en relevante beroepservaring.

Wervingsreserve (of bevorderingsreserve)

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging. 

 

HEB JE INTERESSE?  

Inschrijven kan tot en met 7 november 2021, enkel digitaal via https://www.jobsolutions.be/register/9290-75   

 

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Bieke Verhaeghe, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, via  vacatures@kortrijk.be of  056 27 86 61.

 

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap. 

Deskundige vastgoed