Deskundige bouwkundig onderhoud (B1-B3)

Gepubliceerd op Woensdag 06 oktober 2021
06 oktober 202102 november 2021

Als deskundige bouwkundig onderhoud is het jouw taak om mee de kwaliteit van de gebouwen te bewaken en te verbeteren via het structureel onderhoud.

Kan jij niet genoeg krijgen van de kwaliteitsbewaking en -verbetering van gebouwen? 

Schrijf je nu in

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Je bent actief binnen het team gebouwen. In het organogram vind je het team terug onder de directie Ruimte. Team gebouwen telt ca. 40 medewerkers en staat in voor het duurzaam ontwikkelen en beheren van het stedelijk patrimonium. Dit betekent zowel het bouwen en verbouwen als het onderhoud en beheer van de verschillende stads- en OCMW - gebouwen.  

Het patrimonium in Kortrijk bestaat uit 450 gebouwen die uiteenlopende variëren in schaal en complexiteit. Het gaat over sportgebouwen, culturele infrastructuur, jeugdlokalen, Woonzorgcentra, woningen en flatgebouwen, werkplaatsen, kantoorgebouwen, bergingen en opslagplaatsen. 

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN?
 • Je bent verantwoordelijk voor een goed onderhouden en performant gebouwenpatrimonium. Je werkt hiervoor een meerjarenonderhoudsplan uit voor de stadsgebouwen. 
 • Je rapporteert en adviseert over de staat van de gebouwen en de evolutie van de bestede structurele investeringsbudgetten. Je ondersteunt de beleidslijnen en signaleert de nodige aanpassingen (in functie van wetgeving, normering, …) die je zelf vervolgens projectmatig aanstuurt en opvolgt.  
 • Je ontwikkelt je kennis en inzicht in bouwtechnische aangelegenheden van gebouwen, zowel qua ontwerpen als plannen en coördinatie van de werf. 
 • Je neemt concrete onderhoudsdossiers voor jouw rekening.
 • Je biedt zowel ondersteuning via technisch advies bij het technisch onderhoud van het stedelijk patrimonium door onze eigen stielmannen en als bij de budgettaire inschatting van wijzigingen, uitbreidingen en aanpassingen aan de gebouwen.
 • Je geeft insteek via advies vanuit je technische bouwkundige kennis aan het netwerk van de gebouwbeheerders in de stadsorganisatie. 
 • Je rapporteert aan de projectleiders van de grote bouwprojecten over de staat van het patrimonium.
 • Je inventariseert, verzamelt en onderhoudt de nodige gegevens om altijd te beschikken over degelijke info voor de uitvoering van de job (FMIS via Topdesk en/of O’Prognose). 
 • Je houdt contact met leveranciers en producenten.

Belangrijk voor deze functie:

 • Je kan je gemakkelijk verplaatsen in Kortrijk.

Meer info

 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden. 

 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?
 • Een contract van onbepaalde duur op B-niveau. 

 • Maaltijdcheques van 7,00 euro. 

 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen. 

 • Gratis aansluiting bij GSD-V

 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. 

 • Fietsvergoeding. 

 • Eindejaarspremie. 

 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler). 

 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster. 

 • Afhankelijk van de functie mogelijkheden tot telewerk. 

 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar. 

 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen. 

 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat? 

 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma Bouw of een bachelordiploma Assistent-Architect.
 • Je bent in het bezit van een ander bachelordiploma of diploma dat toegang geeft tot niveau B en hebt minstens 1 jaar aantoonbare en relevante beroepservaring.  
 • Je bent niet in het bezit van een bachelordiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau B, maar slaagt voor een online niveau- en capaciteitstest én hebt minstens 1 jaar aantoonbare en relevante beroepservaring.

Ben je een interne kandidaat?

 • Je hebt minstens 12 maand graadanciënniteit op B-niveau bij de stad of het OCMW. Daarnaast heb je minstens 1 jaar aantoonbare en relevante beroepservaring.
 • Je hebt minstens 4 jaar graadanciënniteit op C-niveau of minstens 4 jaar graadanciënniteit op D4/5-niveau én 6 jaar dienstanciënniteit  bij de stad of het OCMW. Daarnaast heb je minstens 1 jaar aantoonbare en relevante beroepservaring.

Wervingsreserve (of bevorderingsreserve) 

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging. 

 

HEB JE INTERESSE? 

Inschrijven kan tot en met 2 november 2021 enkel digitaal via https://www.jobsolutions.be/register/9287-72

 

HEB JE VRAGEN?

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Bieke Verhaeghe de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, via vacatures@kortrijk.be of 056 27 86 61.

 

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap. 

Teamverantwoordelijke sport