Definitief ontwerp winkelwandelgebied zet volop in op Slow Shopping

Gepubliceerd op Maandag 15 mei 2023

De plannen om het winkelwandelgebied in Kortrijk op te frissen en te vergroenen zijn klaar. De resultaten van het participatietraject waren overduidelijk: zowel shoppers, buurtbewoners als handelaars hechten veel belang aan terrasjes, vergroening, beleving en mogelijkheden om te verpozen en spelen. Het vernieuwde winkelwandelgebied zal klaar zijn tegen de zomer van 2024.

Kortrijk ging niet over één nacht ijs om het winkelwandelgebied van de toekomst vorm te geven. De stad zette een langlopend participatietraject op. Via tijdelijke experimenten op de Grote Kring, de kop van de Veemarkt, de Wijngaardstraat en het steegje tussen het Vandaleplein en de Korte Steenstraat werd nagegaan welke ingrepen goed in de markt liggen en welke minder. Daarnaast organiseerde de stad workshops en overlegmomenten met ondernemers en een bevraging bij 870 bewoners en shoppers. Daaruit bleek dat mensen vooral belang hechten aan terrasjes, vergroening en mogelijkheden om te verpozen en spelen. Met deze info ging het ontwerpbureau 51N4E aan de slag om het winkelwandelgebied te hervormen tot een verblijf- en ontmoetingsplek voor jong en oud. 

Met de uitrol van het concept Slow Shopping wil Kortrijk een nieuwe shopervaring creëren in het stadscentrum: ruimte voor kwaliteit en kwali-tijd. Het huidige winkelwandelgebied is een mix van boetieks, terrassen en eetadressen. Dat stereotiepe beeld wil Kortrijk doorbreken door de ruimte errond aangenamer te maken. Geen runshopping meer, maar tijd nemen om te winkelen, te kuieren, een boek te lezen en kinderen te laten spelen. Kortrijk wil bezoekers van het winkelwandelgebied meer bieden dan louter een shopervaring.  

Op basis van deze principes wordt de Grote Kring een trekpleister voor de vele bezoekers van de stad. Met de aanwezigheid van Love Chairs en een avontuurlijke speelzone voor kinderen wordt het een plekje om gezellig te keuvelen of te genieten van een kleinschalig evenement. Ook de kop van de Veemarkt krijgt een opwaardering met speelelementen, sfeervolle verlichting, extra bomen, zitbanken én een prominentere plek voor de fontein 'De Dorstigen Laven'. In de Wijngaardstraat en Lekkerbeetstraat zorgen gevelgroen, groenslingers en sfeerverlichting voor meer gezelligheid. Het knooppunt Lange en Korte Steenstraat wordt een groene ontmoetingsruimte met zitbanken en zitblokjes voor kinderen. De kop van de Voorstraat wordt maximaal onthard en vergroend. Samen met winkelcentrum K in Kortrijk zoekt de stad een alternatief voor de fietsparking in de Sionstraat. In de plaats komt een aantrekkelijke groenzone met bloemenperken en zitelementen. 

Meer info

www.kortrijk.be/winkelwandelgebied