Coronavirus - Nieuws Kortrijk

De overheid doet er alles aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo kondigde de Nationale Veiligheidsraad strenge maatregelen aan die ten minste tot en met 19 april 2020 van kracht blijven. Ook het stadsbestuur volgt de situatie op de voet. Stad Kortrijk kiest voor een minimale basisdienstverlening, onder strikte voorwaarden.
Heb je vragen rond je gezondheid, de dienstverlening of wil je graag helpen waar je kan? Op deze pagina vind je alle informatie en laatste updates terug.

Nieuws van de federale overheid

De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft, in nauwe samenwerking met hun partners bij de Gemeenschappen en Gewesten, het initiatief genomen om alle belangrijke informatie samen te brengen op één website.
De website wordt doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen.  Daarnaast informeert de FOD Volksgezondheid ook doorlopend over alle nieuwe ontwikkelingen via sociale media.

Website info Coronavirus  Twitter  Facebook