Coronavirus - Nieuws Kortrijk

De overheid versoepelt stelselmatig de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maar blijft waakzaam. Ook het stadsbestuur volgt de situatie op de voet. Stad Kortrijk kiest voor een minimale basisdienstverlening, onder strikte voorwaarden. 
Heb je vragen rond je gezondheid, de dienstverlening of wil je graag helpen waar je kan? Op deze pagina vind je alle informatie en de laatste updates terug.

Nieuws van de federale overheid

De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft, in nauwe samenwerking met hun partners bij de Gemeenschappen en Gewesten, het initiatief genomen om alle belangrijke informatie samen te brengen op één website.
De website wordt doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen.  Daarnaast informeert de FOD Volksgezondheid ook doorlopend over alle nieuwe ontwikkelingen via sociale media.

Website info Coronavirus  Twitter  Facebook

Filmpje contactonderzoek
 

Folder contactonderzoek bij covid-19

Informatie voor ouders van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Informatie voor ouders