Coronavirus - Nieuws Kortrijk

Vanaf 15 augustus is het dragen van een mondmasker niet meer verplicht aan de rand van de stad en in de deelgemeenten. De algemene mondmaskerplicht geldt vanaf dan enkel nog in het centrum waar de bevolkingsdichtheid het grootst is (gebied binnen de R36).

Nieuws van de federale overheid

De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft, in nauwe samenwerking met hun partners bij de Gemeenschappen en Gewesten, het initiatief genomen om alle belangrijke informatie samen te brengen op één website.
De website wordt doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen.  Daarnaast informeert de FOD Volksgezondheid ook doorlopend over alle nieuwe ontwikkelingen via sociale media.

Website info Coronavirus  Twitter  Facebook

Filmpje contactonderzoek
 

Folder contactonderzoek bij covid-19

Informatie voor ouders van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Informatie voor ouders