Coördinator allemaal digitaal (B1-B3)

Gepubliceerd op woensdag 16 juni 2021
16 juni 202115 augustus 2021

Als Coördinator allemaal digitaal coördineer je de acties en projecten met betrekking tot de digitale inclusie van elke Kortrijkzaan op een stadsbreed niveau. Je zorgt voor een goede uitvoering, evalueert de acties en stuurt bij waar nodig. Je staat in voor een duidelijke communicatie naar de lokale bevolking toe, bouwt een netwerk uit en volgt relevante trends zowel op internationaal als op Vlaams niveau op. Deze opdracht voer je uit onder een halftijds contract van onbepaalde duur.

Daarnaast bereid je samen met subsidie experten projectdossiers voor in het kader van de Vlaamse relanceplannen. De Vlaamse regering maakt nl. middelen vrij om de Vlaamse welvaart en het welzijn van de Vlamingen te helpen versterken na corona. Je focust hierbij op projectdossiers m.b.t. digitale transformatie met het doel de komende jaren via diverse projecten vernieuwing en betere kennisdeling in het kader van digitalisering en digitale geletterdheid in gang te zetten. Deze opdracht voer je uit onder een halftijds contract van bepaalde duur voor minimum 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging afhankelijk van subsidies.

 

Schrijf je nu in!

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Team Bibliotheek maakt deel uit van de directie Dienstverlening en Sociaal Beleid. De Openbare Bibliotheek Kortrijk is een open huis waar iedereen terecht kan voor informatie en literatuur. We zetten in op brede geletterdheid met bijzondere focus op talige en digitale geletterdheid. Als sociaal-culturele organisatie geloven we in het begeleiden en adviseren van individuele burgers en organisaties met als doel om een sterkere buurt en gemeenschap uit te bouwen. Elk talent telt. Dit doen we participatief en op een co-creatieve wijze. Samenwerking met de diverse wijkcentra en andere stedelijke partners is hierbij belangrijk.

De Kortrijkse openbare bibliotheek bestaat uit 10 vestigingen: 1 hoofdbibliotheek en 9 buurtbibliotheken. Dagelijks komen meer dan 1000 bezoekers langs in alle vestigingen samen. De Bibliotheek Kortrijk beschikt over een indrukwekkende collectie en een toonaangevende educatieve werking, zowel rond talige als digitale geletterdheid.

 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 
 • Je staat in voor het initiëren, coördineren en evalueren van stadsbrede e-inclusie trajecten en formats om de digitale vaardigheden van de Kortrijkse burger te verhogen en ondersteunt de lokale implementatie in de wijken/buurten hiervan.
 • Je bouwt een netwerk op met experten, organisaties en projectmedewerkers.
 • Je initieert en schrijft subsidiedossiers m.b.t. digitalisering en digitale geletterdheid in het kader van de Vlaamse relanceplannen.
 • Je bent gebeten door digitalisering, e-inclusie en mediawijsheid en deelt jouw passie en kennis graag met anderen.
 • Je bent een krak in projectcoördinatie en -uitwerking.
 • Je legt gemakkelijk contacten en bent een echte netwerker.

Raadpleeg de infobundel voor een volledig overzicht

 
WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 
 • Een halftijds contract van onbepaalde duur op B-niveau aangevuld met een halftijds contract van bepaalde duur voor minimum een jaar, met mogelijkheid tot verlenging afhankelijk van subsidies.
 • Maaltijdcheques van 7,00 euro.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • Naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.

 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat?

 • Je bent in het bezit van een bachelor diploma of gelijkwaardig en hebt minstens 1 jaar aantoonbare beroepservaring met het coördineren van een project of het voorbereiden van project/subsidiedossiers.
 • Je hebt minstens 1 jaar aantoonbare beroepservaring met het coördineren van een project of het voorbereiden van project/subsidiedossiers maar bent niet in het bezit van een bachelor diploma en slaagt voor een online niveau- en capaciteitstest.

Ben je een interne kandidaat?

 • Je hebt een contract onbepaalde duur met minstens 12 maand graadanciënniteit op B-niveau bij de stad of het OCMW. 
 • Je hebt een contract onbepaalde duur met minstens 4 jaar graadanciënniteit op C-niveau of minstens 4 jaar graadanciënniteit op C4/5-niveau én 6 jaar dienstanciënniteit  bij de stad of het OCMW. 

 

HOE VERLOOPT DE SELECTIEPRECEDURE? 
 • Screening CV aan de hand van de toelatingsvoorwaarden.
 • Deel 1: Korte mondelinge proef (digitaal speedinterview, max 15 min.)
  • Indien meer dan 7 kandidaten. 
  • Timing: onder voorbehoud in de week van 23 augustus 2021.
 • Deel 2: Gecombineerde proef (voorbereidende thuisopdracht + interview)
  • Timing: voorbereidende opdracht op 26/08/2021, competentiegericht interview onder voorbehoud op 07/09/2021 en/of 08/09/2021.
 
HEB JE INTERESSE? 

Inschrijven kan enkel digitaal tot en met 15/08/2021.

Schrijf je nu in!

 

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke voor deze procedure: Charlotte Goddeeris, via vacatures@kortrijk.be of op het nummer 056 27 86 92.

 

Bij groep Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap. 

mama en dochter spelen met tablet