Chauffeur C afvalophaling / nette stad (D1-D3)

Gepubliceerd op dinsdag 20 juli 2021
20 juli 202115 augustus 2021

Je zorgt ervoor dat het openbaar domein van de stad er net bijligt. Je maakt deel uit van het team afvalophaling of het team nette stad.

Team Afvalophaling

Je neemt op het openbaar domein het aangeboden afval weg. Je werkt zowel als belader / raper ifv het wegnemen van het aangeboden afval zoals zakken en containers. Je werkt eveneens als chauffeur en bestuurt de vrachtwagen of andere voertuigen.

Team Nette Stad

Je dagelijkse opdracht bestaat uit het reinigen van straten, greppels, fietspaden, stoepen, pleinen, parkings…. Je voert deze reinigingstaken hoofdzakelijk uit met specifieke voertuigen. Je neemt binnen de ploeg ook andere taken op zoals vegen, opruimen zwerfafval, verwijderen bladafval en onkruid.

Schrijf je nu in!

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Team Afvalophaling en Logistiek en team Nette Stad zijn onderdelen van het team Net en Groen.

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

Team Afvalophaling

 • Je neemt op het openbaar domein de vuilniszakken weg. Dit doe je ofwel als belader / raper (je werpt de zakken in de laadbak) of als chauffeur van de vrachtwagen. Binnen de praktische werking van het team, betekent dit dat je elke dag om 5 uur ’s morgens het werk aanvat. Er is sporadisch zaterdagwerk (bij een feestdag wordt de ophaaldag verplaatst naar zaterdag).
 • Je haalt het bedrijfsafval op (zowel zakken als containers), zowel als belader / raper én als chauffeur.
 • Je staat in de namiddag in voor de groeninzamelpunten (met vrachtwagen) waar burgers hun groenafval komen afleveren. Je werkt van 13 tot 21 uur en houdt toezicht op de aanvoer van het groenafval.

Team Nette stad

 • Je zorgt ervoor dat het openbaar domein van de stad er net bij ligt. Dit betekent dat je instaat voor de reiniging van straten, greppels, fietspaden, stoepen, pleinen, parkings, trappen, muren, banken, ….
  Binnen de praktische werking van het team betekent dit dat je in 2 shiften werkt tussen 5 en 21 uur en er systematisch weekendwerk is.
 • Je voert deze reinigingstaken vaak uit met specifieke voertuigen / machines : veegwagens, tremo (hoge druk spuitmachine), huisvuilwagen, … Tijdens het uitvoeren van de onderhoudstaken bewaak je de veiligheid in het verkeer en indien nodig van je collega’s die op het openbaar domein hun taak opnemen (vegers, rapers, …)
 • Je verwijdert verf-, olie-, en allerhande andere materialen van het openbaar domein.
 • Je staat in voor de algemene opkuis na grotere evenementen op straten en pleinen.
 • Je neemt ook andere taken op binnen het team nette stad zoals vegen, opruimen zwerfafval, verwijderen bladafval en onkruid.

Raadpleeg de infobundel voor meer info

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 
 • Een contract van onbepaalde duur op D-niveau.
 • Maaltijdcheques van 7,00 euro.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) zonder collectieve verlofperiodes.
 • Naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.
AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat?

 • Je beschikt over een geldig rijbewijs C met vakbekwaamheid (code 95).
HOE VERLOOPT DE SELECTIEPROCEDURE? 

Screening CV

Aan de hand van de toelatingsvoorwaarden gaan we na of je al dan niet kan deelnemen aan deze selectieprocedure.

Uitgebreide mondelinge proef

Tijdens deze proef word je bevraagd rond je inzicht in de job,  je ervaring, persoonlijkheid en motivatie.
Er wordt afgetoetst of er een potentiële match is tussen de job, de organisatie en jijzelf.  Tijdens het gesprek wordt de functie en de plaats binnen de organisatie van deze job geschetst.

Het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden is 60/100.

Timing: de mondelinge proef is voorzien op 28 augustus 2021 (onder voorbehoud eventuele wijzigingen)

HEB JE INTERESSE? 

Inschrijven kan enkel digitaal tot en met 15/08/2021.

Schrijf je nu in

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Els Strubbe, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, via vacatures@kortrijk.be of  056 27 86 54.

Bij groep Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap. 

 

 

 

Medewerker chauffeur C afvalophaling en Nette Stad