Centrumleider (B1-B3)

Gepubliceerd op Maandag 25 maart 2024
25 maart 202414 april 2024

Als centrumleider sta je in voor de dagelijkse praktische organisatorische werking van het wijkcentrum om zo een optimale werking te bekomen. Je geeft het wijkgericht sociaal werk mee vorm in de wijk waarin het wijkteam actief is. Je ontwikkelt in tandem met de teamcoördinator en samen met het team acties en projecten om de leefbaarheid in de wijk te verhogen. 

Momenteel zijn we op zoek naar 1 centrumleider voor wijkteam Heule, 1 centrumleider voor wijkteam Centrum (Zonnewijzer) en 1 centrumleider voor wijkteam Bissegem. 

Schrijf je nu in!

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Je komt terecht in een multidisciplinair wijkteam waar ontmoeting, buurtgericht werken en hulpverlening centraal staan. Je wordt er omringd wordt door heel wat expertise en verschillende disciplines (buurtwerk, straathoekwerk, brugfiguren, expertises in individueel maatschappelijk werk,… ), en werkt actief samen met tal van partners uit de buurt die je helpen om een brede, generalistisch aanpak te kunnen realiseren. 

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN? 
 • Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van het wijkcentrum en ondersteunt de vrijwilligers, de administratieve-, logistieke- en onderhoudsmedewerkers, om een optimale werking te bekomen. 
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor bezoekers, vrijwilligers en (externe) partners teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de wijkbewoners en de bezoekers van het wijkcentrum aan te bieden. 
 • Je bouwt een vrijwilligersnetwerk uit met het oog op het realiseren van het jaarplan van het wijkteam
 • Je geeft, vanuit je dagelijkse werkervaring en deskundigheid, mee vorm aan het wijkactieplan en beleid door het uitwerken van voorstellen en het geven van adviezen, zodat de beleidsdoelstellingen van het wijkteam gerealiseerd worden.  
 • Je volgt administratieve/communicatieve verrichtingen op en zorgt ervoor dat het wijkteam voldoet aan de decretale erkenningsnormen.  
 • Je staat in voor de dagelijkse coördinatie van de eigen activiteiten en ziet toe op een kwalitatieve uitvoering ervan.  
 • Je hebt aandacht voor de eigen professionele ontwikkeling teneinde je expertise op peil te houden.  

Meer info

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden.

 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur op B1-B3 niveau.
 • Maaltijdcheques van 7,50 euro.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.
 • Mogelijkheden tot telewerk.
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.
 
AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat?

 • een bachelor diploma, bij voorkeur in een sociale richting of een diploma dat toegang geeft tot niveau B.
 • geen bachelor diploma of diploma dat toegang geeft tot niveau B, maar minimaal 1 jaar aantoonbare relevante beroepservaring en slagen voor een niveau-en capaciteitstest. 

Ben je een interne kandidaat?

Interne en externe personeelsmobiliteit: 

 • Een contract onbepaalde duur en minstens 12 maand graadanciënniteit en niet lager ingeschaald zijn dan niveau B1-B3. 

Bevordering (via interne en externe mobiliteit): 

 • Je hebt minstens 1 jaar niveau anciënniteit op C-niveau

 

Wervingsreserve 

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging.

HEB JE INTERESSE? 

Inschrijven kan tot en met 14 april 2024, enkel digitaal

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Veerle De Bosschere, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, via vacatures@kortrijk.be.

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

 

Vacature centrumleider