Captatieverbod afgesneden meanders Leie

De zomerdroogte houdt aan. Door de extreme hitte dalen de peilen van de waterlopen sneller en gaat de waterkwaliteit sterk achteruit. Daarom is het vanaf nu verboden water op te pompen uit de afgesneden meanders van de Leie en alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen.

De enige uitzondering hierop: het beperkt capteren van water als drinkwater voor eigen vee en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het is verboden water te capteren geldt voor:
- de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde in West-Vlaanderen;
- alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen met uitzondering van de Oostkustpolder en de Nieuwe Polder Blankenberghe.

Het volledige politiebesluit vind je hier.