Burgerbudget: dit zijn de 8 winnende projecten

Gepubliceerd op Donderdag 12 mei 2022

Kortrijk lanceerde in september 2021 het ‘burgerbudget’, waarbij 100.000 euro vrijgemaakt wordt om creatieve, vernieuwende acties in de stad uit te voeren. Elke Kortrijkzaan of Kortrijkse vereniging die zelf de handen uit de mouwen wil steken om de stad leefbaarder of aantrekkelijker te maken kon een idee indienen. Uit alle hoeken van Kortrijk werden 46 voorstellen ingediend, goed voor een totaal aangevraagd budget van meer dan 1 miljoen euro. De Kortrijkzanen en een burgerjury kozen nu 8 winnaars die hun project mogen uitvoeren.

Van 15 september 2021 tot 15 februari konden burgers een voorstel indienen. Van de 46 ingediende projecten werden 5 voorstellen op basis van het reglement onontvankelijk verklaard. Dat maakt dat 41 projecten meegenomen werden naar de tweede fase: de budgetgame. Tijdens die budgetgame (in maart 2022) konden alle Kortrijkzanen ouder dan 16 stemmen op hun favoriete projecten. Hierna ging een burgerjury aan de slag om de 38 overgebleven projecten te beoordelen en 8 winnaars aan te duiden. De leden van de burgerjury werden geloot uit 47 kandidaten. Elke Kortrijkzaan ouder dan 16 jaar kon zich kandidaat stellen.

De 8 leden van de burgerjury werden geloot uit 47 kandidaten. Elke Kortrijkzaan ouder dan 16 jaar kon zich kandidaat stellen. De burgerjury kwam 3 keer samen.  Tijdens een eerste jurymoment stelde de burgerjury een shortlist samen van 14 projecten.  De projectindieners van die 14 projecten werden tijdens een tweede moment uitgenodigd voor een gesprek met de jury.  Tijdens een derde en laatste jurering nam de burgerjury de definitieve beslissing. De burgerjury besliste dat 8 projecten zullen ondersteund worden met het burgerbudget.  De beraadslaging van de jury nam in totaal, gespreid over de 3 jurymomenten, 12 uur in beslag.  De jury nam haar taak heel ernstig en oordeelde in eer en geweten over de projecten, op basis van de criteria in het reglement.

De 8 winnende projecten die ondersteund zullen worden met het burgerbudget zijn:

"Streetartproject in Aalbeke": 2.100 euro. Op een blinde gevel van de oude schoolgebouwen in de Lauwsestraat in Aalbeke zal een lokale straatartkunstenaar in samenwerking met de vereniging van lokale Aalbeekse kunstenaars (V.A.L.K.) een muurschildering aanbrengen.

"Fotobanner Heule-Watermolen": 5.000 euro. Een grote banner met een foto van de oude watermolen wordt bevestigd aan het oude molengebouw. De projectindieners willen hiermee de geschiedenis van Heule-Watermolen onder de aandacht brengen.

"Artistieke schoolstraten": 20.000 euro. In de omgeving van VBS ’t Hoge willen de projectindieners artistieke verftekeningen aanbrengen om de verkeersveiligheid onder de aandacht te brengen.

"Musette Bicyclette": 20.000 euro. De mensen van Musette Bicyclette willen een rollende keuken maken waarmee ze naar straten en pleinen gaan om daar samen met kwetsbare mensen te koken. Het project wil een alternatief zijn voor de traditionele voedselhulp.

"De Parkiet – Heule": 4.250 euro. De projectindieners van de Parkiet zullen de gloriëtte in het park van Heule als uitvalsbasis gebruiken en er een plaats van maken waar passanten, verenigingen, gezinnen of vriendengroepen spelen kunnen uitlenen en een aangename middag beleven.

"Bosselke Rollegem": 28.750 euro. In het Bosselke, een verborgen stukje bos achter het Buurthuis van Rollegem, willen de projectindieners een houten constructie bouwen die kan gebruikt worden als rustplaats, ontmoetingsplaats, podium, speelzone of buitenklas.

"Gravelkids": 10.900 euro. De initiatiefnemers willen een fietsdeelsysteem oprichten waarvan de fietsen dienen om te “crossen door de bossen” in de omgeving van het Bruyningepad.

"Swop & go thuisgeleverd": 9.000 euro. Met een bakfiets wil SWOP&GO de meest kwetsbaren ondersteunen door het thuis leveren van kleding, speelboxen en materiaal.  Ze hopen zo nog meer in te zetten op armoedebestrijding.

De stad engageert zich om te onderzoeken of niet weerhouden projecten eventueel via andere programma's van de stad zouden kunnen gerealiseerd worden. Dit was trouwens ook een advies dat de burgerjury bij een aantal niet weerhouden projecten heeft geformuleerd.

De winnende projecten werden bekendgemaakt op het bedankingsmoment voor de wijkcomités van Kortrijk en deelgemeenten op woensdag 11 mei in Muster. De stad maakte van de gelegenheid gebruik om ook de vrijwilligers van de wijkcomités in de bloemetjes te zetten.