Brugfiguur (B1-B3)

Gepubliceerd op Maandag 01 juli 2024
01 juli 202401 september 2024

Kortrijk biedt op verschillende levensdomeinen hulp- en dienstverlening aan. Om al deze werkingen vorm en kleur te geven zijn er binnen onze organisatie heel wat hulpverleners aan de slag, van ergotherapeuten en maatschappelijk werkers tot straathoekwerkers. Allemaal voorzien ze vanuit hun eigen expertise of discipline individuele en groepsgerichte dienstverlening aan voor doelgroepen met een specifieke (hulp)vraag.  Samen staan ze in voor de zelfredzaamheid, de levenskwaliteit, het welbevinden en de maatschappelijke integratie van de Kortrijkse burger.

Als Brugfiguur ondersteun en versterk je ouders van kwetsbare kinderen uit het basisonderwijs enerzijds en scholen anderzijds met als doelstelling de leerprestaties, de sociaal - emotionele ontwikkeling en het welbevinden van kinderen in overeenstemming te brengen met hun persoonlijke capaciteiten en persoonlijkheid.

Vorm jij binnenkort de brug tussen ouders van kwetsbare kinderen uit het basisonderwijs enerzijds en scholen anderzijds?

brugfiguren onderwijs

We zijn steeds op zoek naar gemotiveerde hulpverleners binnen onze organisatie, daarom leggen we één grote algemene wervingsreserve aan onder de noemer Hulpverlener (B1-B3). Deze wervingsreserve blijft minstens twee jaar geldig en gebruiken we van zodra we openstaande vacatures hebben. Hebben we in de toekomst dus een vacature als Brugfiguur binnen team Wijkgericht Sociaal Werk, dan contacteren we geslaagde kandidaten vanuit deze wervingsreserve om de functie in te vullen.

 

Schrijf je nu in!

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Als Brugfiguur ondersteun en versterk je ouders van kwetsbare kinderen uit het basisonderwijs enerzijds en scholen anderzijds met als doelstelling de leerprestaties, de sociaal - emotionele ontwikkeling en het welbevinden van kinderen in overeenstemming te brengen met hun persoonlijke capaciteiten en persoonlijkheid.

 

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN? 

 • Je ondersteunt en moedigt de communicatie tussen ouders en school aan met het oog op een betere afstemming tussen de school en thuiscontext.
 •  Je begeleidt en ondersteunt leerkrachten en directies in de samenwerking met ouders dit om tot een verhoogde ouderbetrokkenheid te komen.
 • Je verwerft een volwaardige positie binnen het schoolteam teneinde de mentaliteit en houding van de school/leerkrachten  tegenover de ouders positief te beïnvloeden.
 • Je zorgt voor een optimale informatiedoorstroom met het oog op een kwaliteitsvolle klantgerichte dienstverlening en een optimale samenwerking tussen de ouders en de school.   
 • Je staat in voor de dagelijkse coördinatie van je activiteiten en ziet toe op een kwalitatieve uitvoering.
 • Je ontwikkelt netwerken en samenwerkingsverbanden en fungeert als contactpersoon naar externen teneinde te komen tot een optimale samenwerking en dienstverlening.

MEER INFO

 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?     

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden.

 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 

Wil je in de toekomst graag aan de slag gaan als Brugfiguur bij Kortrijk? Schrijf je dan zeker in. We gebruiken de wervingsreserve 'hulpverlener' om dergelijke functies die vrij komen in te vullen. Tijdens de gesprekken kan je aangeven welke functies je aanspreken, of je voltijds of deeltijds wil werken en of je ook interesse hebt in tijdelijke jobs. Op die manier weten wij welke vacatures wij jou wel of niet kunnen bezorgen nadat je slaagde en opgenomen werd in deze wervingsreserve.

 • Een contract van onbepaalde of bepaalde duur op B-niveau als hulpverlener.
 • Maaltijdcheques van 7,50 euro.
 • Bij een contract van onbepaalde duur of indien je meer dan een jaar in dienst bent, kan je intekenen op en gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding.
 • Gratis abonnement op deelfietsen van Mobit.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster met kredieturen. 
 • Mogelijkheden tot telewerk.
 • We zetten in op welzijn en werkgeluk, met teambuilding, after work cafés, personeelsevents, webinars, workshops, sport over de middag... 
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.

Ontdek waarom het zo fijn is om voor Kortrijk te werken op werkenbijkortrijk.be.

Meer info

 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat?

 • Je bent in het bezit van een bachelor diploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau B.
 • OF Je bent niet in het bezit van een bachelordiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau B, maar hebt minimaal 1 jaar aantoonbare relevante beroepservaring binnen hulpverlening of de sociale sector én je slaagt voor een niveau-en capaciteitstest.

Studeer je dit jaar af maar heb je je diploma nog niet op zak? Of ben je je diploma kwijt? Schrijf je dan zeker in! We geven je toegang tot de selectie onder voorbehoud dat je ons dit getuigschrift later bezorgt.

Ben je een interne kandidaat?

 • Je hebt een contract onbepaalde duur en 1 jaar niveau anciënniteit op C-niveau (bij Kortrijk of in een ander bestuur verworven). 

 

HEB JE INTERESSE? 

Inschrijven kan tot en met 1 september 2024 énkel digitaal via deze link: https://www.jobsolutions.be/register/20711-50

 

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de selectieverantwoordelijken voor deze procedure, Siska Casier en Charlotte Goddeeris via vacatures@kortrijk.be. Neem zeker ook een kijkje naar onze veelgestelde vragen.

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.