Nieuws - meest recent

De fietsenstalling op het Stationsplein is open. Deze stalling is een vervangende stalling voor deze die in de stationsbuurt verdwijnen door de bouwwerken van het Stationsproject.

De nutswerken in de Doorniksewijk zijn gestart. Omwille van die werken geldt sinds dinsdag éénrichtingsverkeer tussen de Loofstraat en de tunnel. Vanaf maandag 24 april tot half november 2017 wordt over de volledige Doorniksewijk éénrichting ingevoerd. Verkeer richting centrum blijft mogelijk. Het éénrichtingsverkeer geldt ook voor fietsers. Dat is absoluut nodig voor hun veiligheid.

Het OCMW organiseert kwaliteitsvolle hulpverlening en zorg voor iedereen die in Kortrijk woont en gaat voluit voor armoedebestrijding als speerpunt in het lokaal sociaal beleid. Het biedt zijn klantgerichte dienstverlening aan met de expertise van enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. Om de beleidslijnen verder uit te werken en de organisatie aan te sturen, is het OCMW op zoek naar een (m/v): SECRETARIS (STATUTAIR - VOLTIJDS)

Woon & Zorg Heilig Hart breekt op 24 en 25 april de kraan af die staat in de Budastraat op de groenzone vlak voor de Budabrug.

Kortrijk denkt na over hoe de stad er moet uitzien in de toekomst. Daarin staat de kwaliteit van de open ruimte en de woon- en werkplekken voorop. Een goede en aangename stad bouwen, kan door scherpe keuzes te maken en die maakt Kortrijk niet alleen. 

De Steenstraat is al jaren in slechte staat. Behalve de heraanleg van de straat (1,2 km) is ook de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel noodzakelijk waardoor dit een zwaar investeringsdossier is. Het college van burgemeester en schepenen gunde gisteren de studieopdracht voor de heraanleg van de Steenstraat tussen de Heulsekasteelstraat en de R8.

De voorbereidende werken voor de heraanleg van Heuleplaats zijn volop aan de gang. Op 2 mei 2017 start de eerste fase van eigenlijke werken: de riolerings- en wegeniswerken in de Kortrijksestraat en de Peperstraat. Het verkeer tussen Heuleplaats en de Kortrijksestraat wordt hierdoor tot aan het bouwverlof van juli 2017 omgeleid via de Stijn Streuvelslaan.

Vandaag werd de Schoonwaterstraat afgesloten ter hoogte van de Heulsestraat. Op vrijdag 29 april gaat de overweg in de Heulsestraat terug open voor het verkeer.

2 reacties

Het stadsbestuur wil de fietsverbinding tussen Rollegem en Kortrijk veiliger maken en start op 2 mei 2017 een proefproject: De Munkendoornstraat wordt voor 6 maanden afgesloten voor het doorgaand verkeer. De stad stelde deze maatregel voor aan de bewoners in februari 2016. De uitvoering werd uitgesteld tot na de werken aan de President Kennedylaan.