Aanpassing software thuisloket

Door aanpassing van de software van het thuisloket kan het zijn dat je aanvraag niet onmiddellijk beantwoord wordt. We stellen alles in het werk om je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen.