Aanleg werfreserve maatschappelijk werker sociale dienst

Gepubliceerd op woensdag 27 januari 2021
27 januari 202128 februari 2021

Maatschappelijke dienstverlening is de corebusiness van ons OCMW en hierin willen we het verschil maken. We gaan voor een outreachende en integrale hulpverlening, waarbij we aandacht hebben voor al onze cliënten, maar met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren in de samenleving. We willen werken via een innovatieve decentrale en laagdrempelige hulpverlening waarbij we streven naar één aanspreekpunt voor de cliënt  die hem/haar begeleidt op diverse levensdomeinen om zo tot de meest optimale hulpverlening te komen. De maatschappelijk werker speelt hier een cruciale rol in en is de spil binnen het hulpverleningsproces van de cliënt. 

We zoeken daarvoor maatschappelijk werkers die het beste uit zichzelf en de cliënt naar boven halen. Die zorgen voor een warme mensgerichte hulpverlening die vraaggericht, proactief en op maat van de cliënt is en die erin slagen een positief traject af te leggen om tot een duurzaam resultaat te komen.  M.a.w., maatschappelijk werkers die willen meewerken om van de sociale dienst van Kortrijk een voorbeeld te maken in Vlaanderen.

Is hulpverlening jouw passie en ben je een echte teamspeler? Dan is de job van maatschappelijk werker sociale dienst je op het lijf geschreven. 

We leggen een werfreserve aan voor deze functie om snel te kunnen inspelen op de nood aan (tijdelijk) personele inzet. We putten uit deze werfreserve voor tijdelijke invullingen (vervanging ziektes, zwangerschapsvervangingen,…), maar evengoed voor permanente aanstellingen van onbepaalde duur.

WAT IS JE JOB

 • Je begeleidt de cliënt, op maat en professioneel, met het oog op het verhogen van zijn zelfredzaamheid en het optimaliseren van zijn sociaal-maatschappelijk functioneren. Je helpt cliënten om vragen van praktische, materiële, juridische en/of financiële aard aan te pakken.

 • Je beheert dossiers in het kader van de hulpverlening aan de cliënten en handelt deze dossiers af.

 • Je denkt kritisch mee over veranderingen binnen de dienst en geeft advies zodat de doelstellingen van de dienst gerealiseerd worden.  

 • Je zorgt dat je steeds op de hoogte bent van de verschillende vormen van sociale dienstverlening en je bent goed op de hoogte van de sociale kaart van Kortrijk.

WAAR KOM JE TERECHT

De sociale dienst bestaat momenteel uit een 80 tal maatschappelijk werkers en ondersteunende medewerkers opgedeeld in teams met elk hun specialisatie, gaande van o.a. team algemeen maatschappelijk werk tot team budget en schuldhulpverlening. In de nabije toekomst gaat de sociale dienst samen met andere teams uit de directie  dienstverlening en sociaal beleid een reorganisatie tegemoet waarbij we streven naar een integrale hulpverlening op alle levensgebieden van de cliënt met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren en dit via een doorgedreven outreachende werking. 

PROFIEL

 • Je kan een cliënt motiveren met oog voor de korte en middellange termijndoelstellingen en bent hierin resultaat- en ontwikkelingsgericht.
 • Je kan cliënten en collega’s overtuigen door het hanteren van logische, weldoordachte en overtuigende argumenten.
 • Je bent een planner op korte en middellange termijn en weet zaken georganiseerd te krijgen. 
 • je bent een teamspeler met aandacht voor resultaat en mensen
 • Je hanteert  een aantrekkelijke en motiverende communicatiestijl en staat open voor feedback.

Wil je de functiebeschrijving en het profiel nog even in detail nalezen? Klik hier

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

We zetten graag in op de talenten van onze medewerkers. Als werkgever geloven wij er sterk in dat de grote diversiteit aan teams verrijkend werkt en wij verwachten medewerkers die volledig achter onze organisatiewaarden (link) kunnen staan en die ook uitdragen.

We verwachten dat je voldoende ondernemerschap vertoont, open staat voor andere meningen, constructief en open durft communiceren en een echte teamplayer bent.

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?

 • Een contract van (on)bepaalde duur op B1-3 niveau
 • Maaltijdcheques van 7 euro
 • Een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen
 • Gratis aansluiting bij GSD-V
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
 • Fietsvergoeding van 0,24 euro/km
 • Eindejaarspremie
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler)
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster
 • Afhankelijk van de functie mogelijkheden tot telewerk
 • Naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé - sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE VOLDOEN?

Via werving:

 • het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma. 
 • het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma.

Laatstejaarsstudenten kunnen ook deelnemen.

Het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure: 60/100

Er wordt een verlengbare werfreserve aangelegd voor de duur van 2 jaar.

HOE DEELNEMEN?

Inschrijven kan tot en met  28/02/21, enkel via het  digitale inschrijvingsformulier.  

MEER INFORMATIE?  

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke voor deze procedure via vacatures@kortrijk.be.

Kortrijk staat open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap. 

maatschappelijk werker