Aanleg Trompetaansluiting A19-R8

Gepubliceerd op Maandag 25 juli 2022

Vanaf augustus 2022 tot midden 2024 wordt aan het complex van de A19 met de R8 gewerkt. De verkeerswisselaar wordt er ingericht als een trompetaansluiting.
 

Fase 1: tot eind augustus 2023

  • Bovenlokaal verkeer volgt een omleiding via de E17 en de E403.
  • Ter hoogte van de werfzone is lokaal doorgaand verkeer, in beide richtingen, op de R8 mogelijk, met snelheidsbeperkingen en een versmalde rijstrook per rijrichting.
  • Verkeer van R8 Noord naar de A19 en van de A19 naar R8 Zuid is ook nog mogelijk.
  • De aansluiting van de binnenring met de A19 (R8 Zuid naar A19 en A19 naar R8 Noord) is afgesloten. Het verkeer volgt een omleiding via de E403 en de E17.

Bekijk de bereikbaarheidsfiche 

Uitgevoerde en lopende werken

De werken aan het grondverzet zijn nog steeds bezig, maar er werd al 126.000m³ grond uitgegraven ter hoogte van de nieuwe trompetaansluiting. Zolang het weer het toelaat zal de aannemer de zone verder uitgraven. Momenteel rijdt het lokale verkeer ter hoogte van de A19/R8 op de buitenring met één rijstrook per rijrichting. Deze situatie zal aanhouden tot half oktober.

Werfzone schuift op naar buitenring

 

Onder voorbehoud starten op 26 september 2022 de heiwerken voor de paalfundering van de nieuwe brug over de R8. Dit zal overdag geluid- en trillingshinder met zich meebrengen. Volgens de huidige planning zal de hinder plaatsvinden tussen 26 september en eind november 2022, maar tijdens de werkuren (6u - 22u) en enkel op werkdagen (weekdagen). De nodige voorbereidingswerken op de binnenring van de R8 zijn daarvoor al bezig.

Vanaf half oktober verschuift de werfzone voor een aantal maanden naar de buitenring. Daardoor zal het verkeer op de R8 vanaf dan op de binnenring rijden. Deze planning is afhankelijk van de weersomstandigheden. Daarbij zal ook de oprit Gullegem naar de R8 Zuid (buitenring) afgesloten worden.

Omleiding doorgaand verkeer

De huidige omleiding voor het doorgaand verkeer blijft van kracht. Verkeer dat via de E403 en de A19 van Ieper naar Kortrijk-Noord rijdt en verkeer dat van Kortrijk-Zuid naar Ieper rijdt, volgt een omleiding via de E403 en de E17: de aansluiting van de binnenring R8 met de A19 is afgesloten.

Bekijk de omleiding en hinder in detail

Herinrichting complex A19-R8 | Wegen en verkeer