Aanleg nieuw stadsgroen Vlasakker van start

Gepubliceerd op Maandag 18 september 2023

De Vlasakker krijgt een groene toekomst. Nu het archeologisch onderzoek afgelopen is en de aannemer gekend is, kunnen we het open gebied van 17 ha tussen de Etienne Sabbelaan, de Maandagweg, de woonwijk Tarweveld/Klaverveld, hogeschool Vives en universiteit Kulak effectief verder inrichten tot stadsgroen Vlasakker.  Een volwaardig stadsgroen waar natuurontwikkeling, ontmoeting en beleving hand in hand gaan, naar een ontwerp van Studiebureau Omgeving. De werken worden uitgevoerd door aannemer Ockier uit Kuurne en zullen een 6-tal maanden duren. De kostprijs bedraagt € 800.000.

Waardevolle, nieuwe natuur en versterking van aanwezig groen  

6,6 ha akkerland wordt omgezet naar nieuwe hoogwaardige natuur met natuurlijke gras- en hooilanden, bomenrijen en grachtstructuren. De eerder aangeplante bossen van onder andere het geboortebos, creëren dichte boszones. De bestaande vegetatie, struiken en bomen op de zuidelijke helft worden behouden, versterkt en uitgebreid. De beekvallei van de Pietje Patersbeek wordt natuurlijk heringericht met verflauwde oevers om natte natuur alle kansen te geven. Een bestaande natte zone wordt een moerasbos waar unieke planten en dieren de kans krijgen om zich te vestigen en uit te groeien.  

Natuur, maar ook wandelen en spelen  

Daarnaast worden ook de toegangspoorten tot Vlasakker vernieuwd, van waaruit meerdere nieuwe wandelpaden vertrekken doorheen het volledige groengebied. Een centraal vlonderpad (een plankenweg) leidt je naar verschillende uitzichtpunten met zitgelegenheid. Zo wordt bijvoorbeeld de beleving van het bufferbekken versterkt met een indrukwekkend uitkijkpunt. Jonge Kortrijkzanen en bezoekers vinden op verschillende locaties in het park speel- en ravotzones waar ruimte is voor recreatie en avontuurlijk spelen.  

Groen netwerk doorheen Hoog Kortrijk en Lange Munte  

Ook het “Stadsgroen Lange Munte” wordt gerealiseerd, met een doorsteek vanuit het Ecolab bij KU Leuven Kulak via een veilige oversteek van de Ambassadeur Baertlaan tot Crematorium Uitzicht. Ten zuiden van de Ambassadeur Baertlaan komt er onder meer een onthaalplek met fietsenstallingen en worden er zes hoogstammige bomen aangeplant. 

Praktische info

Er wordt enkel gewerkt op de sites van de Vlasakker en de Lange Munte. De hinder op de aanpalende straten zal zeer beperkt zijn. Alle omliggende straten blijven vrij voor het autoverkeer. Voor fietsers en voetgangers zal de Maandagweg (tussen huisnummer 10 en 50) in bepaalde periodes van de werken niet toegankelijk zijn. Er zal een omleiding worden voorzien via de Bad Godesberglaan en de Maandagweg (zijstraat van het pad, langs de huisnummers 37 - 47). Wandelaars zullen de Vlasakker niet kunnen bezoeken tijdens de werken.  

Meer info over Vlasakker