Vastgoedcoördinator (A4a-A4b)

21 juni 201931 augustus 2019

Kortrijk zoekt een vastgoedcoördinator, een verbinder die samen met het vastgoednetwerk binnen de stad een duurzame vastgoedstrategie verder uitbouwt.

DE JOB

Als vastgoedcoördinator sta je in voor de coördinatie van alle vastgoedtransacties, de vastgoedexploitatie, het vastgoedbeheer en de afstemming ervan op het bredere stedelijk beleid. Je doet dit voor alle gronden en panden van de stad en OCMW Kortrijk en voor de participaties van de beide actoren in vastgoed van derden.

Je positie in de organisatie is nieuw in die zin dat je de opvolger bent van de manager van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk. Dat AGB wordt op 1 januari 2020 ontbonden en volledig geïntegreerd binnen de stadsorganisatie om op die manier efficiënter en integraal vastgoedbeleid mogelijk te maken. Als vastgoedcoördinator krijg je de kans om met je expertise en het aanwezige talent binnen de stadsorganisatie die transitie verder vorm te geven en de vastgoedstrategie voor de huidige en de volgende legislaturen uit te zetten.

PROFIEL
 • Je hebt de nodige kennis over alle relevante vastgoedaspecten voor de functie.
 • Je beschikt in het bijzonder over een sterke financiële en commerciële expertise over vastgoed. Daarnaast beschik je over een sterke budgettaire reflex en verantwoordelijkheid.
 • Je hebt kennis van overheidsopdrachten.
 • Je hebt een sterk netwerk dat relevant en inzetbaar is voor de functie.
 • Je communiceert transparant en helder en presteert het best in team.
 • Je bent een onderhandelaar, resultaatgericht en denkt steeds vanuit je klant.
 • Je werkt vanuit een dubbele tijdshorizon: je kan de ambities op korte termijn combineren met doelen op lange termijn.
 • Je beschikt over een rijbewijs B

Download de volledige functiebeschrijving

PLAATS IN HET ORGANOGRAM

Je bent deel van de cluster Klimaat, Ondernemen en Ruimtelijke Ontwikkeling van de stad Kortrijk. Binnen die cluster werk je samen met de teams die actief zijn op het domein van stadsvernieuwing, stadsontwikkeling, vergunningenbeleid, gebouwen en publieke ruimte, met de collega’s die instaan voor het grond- en pandenbeleid van de stad en het OCMW en met de verschillende projectleiders.

HET AANBOD 
 • Een contract van onbepaalde duur op A4a-A4b-niveau (na 2 x 6 maanden).
 • Maaltijdcheques van 5,50 euro (na 6 maand) en hospitalisatieverzekering (na 1 jaar).
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,23 euro/km.
 • Een mooi verlofpakket en een flexibel uurrooster.
 • Naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.
DE TOELATINGSVOORWAARDEN
 • Je beschikt over een MRE of een ander masterdiploma dat aansluit op de functieomschrijving, bij voorkeur in de disciplines vastgoedmanagement, architectuur, stadsontwikkeling of economische wetenschappen en minstens 4 jaar aantoonbaar relevante ervaring in vastgoedmanagement. OF
 • Je hebt geen MRE of ander masterdiploma maar wel minstens 4 jaar aantoonbaar relevante ervaring in vastgoedmanagement en je slaagt voor een capaciteitstest.
DE SELECTIEPROCEDURE

 DEEL 1: Screening van de CV's op basis van de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden

 • Kandidaten die voldoen aan de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden worden uitgenodigd voor de case en mondelinge proef.
 • Kandidaten die niet in het bezit zijn van een MRE of ander masterdiploma, maar minstens 4 jaar aantoonbaar relevante ervaring in vastgoedmanagement hebben, worden uitgenodigd tot de selectieprocedure na het slagen in de capaciteitstest.

DEEL 2: Capaciteitstest (online)

Kandidaten die niet in het bezit zijn van een MRE of een ander masterdiploma, maar wel minstens 4 jaar aantoonbare relevante ervaring hebben in vastgoedmanagement, moeten slagen in een capaciteitstest om toegelaten te worden tot de selectieprocedure. De capaciteitstest heeft als doel een beeld te geven van het denk- en werkniveau van een medewerker/leidinggevende. De geslaagde kandidaten worden toegelaten tot de selectieprocedure en worden uitgenodigd voor de case en de mondelinge proef

Deel 3 : Case gevolgd door uitgebreide mondelinge proef

De kandidaten krijgen op voorhand een case toegestuurd die ze aan de jury voorstellen. Tijdens het interview wordt verder ingegaan op de case en peilen we naar de competenties, kennis en ervaring alsook naar je persoonlijkheid en motivatie. Het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden is 50/100.

Timing:  De mondelinge proef gaat onder voorbehoud door op 25 en 27 september 2019.

WERVINGSRESERVE

De geslaagde kandidaten worden opgenomen in de wervingsreserve van "Vastgoedcoördinator (A4a-A4b)" in contractueel verband, met een geldigheidsduur van 2 jaar met mogelijkheid tot verlenging.

MEER INFO EN SOLLICITEREN

Inschrijven kan enkel digitaal via www.jobsolutions.be/register/4008 tot en met 31 augustus  2019. Heb je nog vragen? Dan kan je steeds terecht bij Team HR – Lut Vanderbeken - 0478 50 24 45 of vacatures@kortrijk.be.

Bij groep Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

Vastgoedcoördinator