185.000 euro voor ondersteuning jeugdverenigingen met Noodfonds en Impulsfonds

Gepubliceerd op Woensdag 09 september 2020

Het coronavirus had het afgelopen half jaar een duidelijke impact op het Kortrijkse jeugdwerk. Het was voor de jeugdverenigingen een huzarenstuk om de zomerkampen, speelpleinwerking en opstart van het nieuwe werkingsjaar veilig te laten verlopen. De goede organisatie door de jeugdverenigingen wierp zijn vruchten af: tijdens de zomerkampen en speelpleinwerkingen georganiseerd door het Kortrijkse jeugdwerk werd geen enkele besmetting gemeld. Stad Kortrijk wil het sterke Kortrijkse jeugdwerk verder ondersteunen en start het Noodfonds Jeugdwerk op met eigen middelen en steun van de Vlaamse overheid.

Dit noodfonds zal de verenigingen compenseren en verder ondersteunen bij de doorstart van hun werkingen. Verenigingen die door de maatregelen genoodzaakt waren om hun werking aan te passen, krijgen ondersteuning via een Impulsfonds. Jeugdwelzijnsorganisatie Ajko wordt versterkt ondersteund. Het totaalbudget voor beide fondsen en de ondersteuning van Ajko voor de komende 4 jaar betreft 185.000€.

Noodfonds (50.000 euro)

Het Kortrijkse jeugdwerk heeft een veelvoud van initiatieven in zich, elk met hun eigen unieke werking en bijbehorende noden. Om elke organisatie gepast te bereiken wordt binnen het fonds een onderverdeling gemaakt tussen de verschillende erkende jeugdinitiatieven.

Zo wordt een eerlijk onderscheid gemaakt tussen grote en kleine verenigingen. De werkingssubsidies van vorig jaar (met uitzondering van basistoelage en kamptoelage) zijn het referentiepunt. Hierop wordt de eenmalige aanvullende premie berekend per type jeugdwerking:

  • Jaarwerkingen (dit omvat de jongerenbewegingen zonder kampen, jeugdhuizen, jeugdcultuurverenigingen) krijgen een premie van 40% bovenop hun werkingssubsidies.
  • Jaarwerkingen + zomerkamp (dit omvat de jeugdbewegingen en jongerenbewegingen met kamp) krijgen een premie van 60% bovenop hun werkingssubsidies
  • Zomerwerkingen (dit omvat de speelpleinwerkingen) worden voorzien van een premie van 10% bovenop hun werkingssubsidies.

De voorziene toelagen van het werkingsjaar 2019-2020 voor erkende jeugdwerkverenigingen worden integraal uitbetaald, ongeacht het (minder) aantal activiteiten.

Doerak vzw wordt extra ondersteund met 15.000 euro. Organisaties met een samenwerkingsovereenkomst die reeds een rechtstreekse financiële ondersteuning via hogere overheden krijgen, komen hiervoor niet in aanmerking.

Impulsfonds (35.000 euro)

Als de impact van de maatregelen ertoe leidt dat verenigingen hun werking moeten bijsturen en alternatieven zoeken, dan zal het Impulsfonds hen hierin ondersteunen. Dit fonds bedraagt €34.221,21 en wordt de komende vier jaar ingezet.

Hierbij wordt de starttoelage voor nieuwe verenigingen opgetrokken van (max) €400 naar €500, de projectsubsidies van (max) €1.000 naar €2.000 en projecten die kaderen binnen de strategische programma’s van de stad (Klimaat en biodiversiteit, Samenleven, Armoedebestrijding & Corona) van (max) €1.250 naar €3.000 De aangepaste reglementering wordt voorgelegd op de gemeenteraad van oktober.

JC Tranzit blijft de verenigingen de komende maanden ondersteunen om veilige werkingen te kunnen organiseren (bv. helpen aan geschikte en coronaveilige binnenspeelruimte tijdens de koudere wintermaanden).

Kwetsbare kinderen en jongeren (100.000 euro)

De geëngageerde jeugdwelzijnswerkers van Ajko zijn aanwezig waar kinderen en jongeren nood hebben aan een veilige plek, zowel digitaal als in de straten met onder andere buurtsport, de Pretmobiel en de voorbije Zomerschool. Voor de komende 4 jaar is 100.000 euro extra voorzien voor jeugdwelzijnsorganisatie Ajko.