Nieuws | Algemeen | Minder Hinder | Communicatie | FAQ

De werken langs N43 (Torkonjestraat en Pottelberg) zullen ongeveer 2,5 jaar duren en gefaseerd verlopen. Ze kunnen heel wat hinder veroorzaken. Verkeersstromen worden anders georganiseerd, bewoners worden geconfronteerd met werfverkeer, handelszaken zijn minder bereikbaar door de wegenwerken, .. .

Tijdens de uitvoering van de werken is er de doelstelling om deze hinder zo veel mogelijk te beheersen en minimaliseren. In elk stadium van de werken passen we specifieke minder hinder-maatregelen toe.

Als voorbereidende maatregel werd de parking in de Don Boscolaan aangelegd en een parkeerverbod ingevoerd ter hoogte van school. Zo zal er lokaal  een verbeterde doorgang zijn.

Voor een goede doorstroming van het lokale verkeer en de lijnbus wordt tijdens de eerste fase in een deel van de Marksestraat en van de Lampestraat tijdelijk éénrichtingsverkeer ingevoerd.