N43-Fase 2

Tijdens de tweede fase van de werken wordt eveneens de riolering en wegenis vernieuwd en worden de vrijliggende fietspaden aangelegd. Eerst wordt het kruispunt De Prince aangepakt en daarna wordt er verder gewerkt richting de E17.

Start fase 2: kruispunt De Prince

Einde fase 2: t.h.v. de Keizerstraat (E17)