Nieuws | Algemeen | Minder Hinder | Communicatie | FAQ

Brieven

Infomomenten

Omleidingsplannen

De hoofdomleiding ligt vast voor de volledige duur van het project.

De secundaire omleidingen worden per fase bepaald waarbij een fase zelf in meerdere deelfasen kan opgedeeld worden. Voor de eerste fase die van start gaat, is er een opdeling gemaakt in drie deelfasen nl. 1a, 1b en 1c.

Het geldende signalisatieplan (voor fase 1A) kan u hier terugvinden.