Lopende schoolstraatprojecten

Vrije basisschool Pius X

Na een proefperiode werd de schoolstraat definitief ingevoerd.

Concreet sluit men een deel van de Sint-Elooisdreef af voor autoverkeer bij het begin en einde van elke schooldag (deel tussen Kuurnsesteenweg en de E. Carpentierlaan).

Men hanteert volgende uren

  • MA DI DO: 8u25 tot 8u40 en 15u50 tot 16u10​
  • WO: 8u25 tot 8u40 en 11u40 tot 12u00​
  • VR: 8u25 tot 8u40 en 14u50 tot 15u10​

RESULTATEN PROEFPROJECT

Vrije basisschool Heule Watermolen

Proefperiode van di 24 april 2017 t.e.m. vr 5 mei 2017.

Concreet sluit men het woonerf af voor autoverkeer bij het begin en het einde van de schooldag. (Vanuit de Izegemstraat kan je de Watermolenwal niet inrijden).

Men hanteert volgende uren

  • MA DI DO: 8u10 tot 8u30 en 15u50 tot 16u10​
  • WO: 8u10 tot 8u30 en 11u25 tot 11u45​
  • VR: 8u10 tot 8u30 en 14u50 tot 15u10​

De proefperiode werd op zich positief geëvalueerd. Alle partijen (kinderen, ouders en buurt) erkenden een merkbare verbetering van de verkeersveiligheid in de directe schoolomgeving tijdens het proefproject. De buurt vond het echter een stap te ver om de schoolstraat definitief in te voeren. Daarom besliste de ouderraad om vanaf september 2017 een 'vrijwillige schoolstraat' in te voeren. Men vraagt expliciet aan de ouders om het woonerf niet meer op te rijden bij het brengen en ophalen van de kinderen. Men rekent dus op goodwill van ouders om, indien ze met de wagen komen, (parkeer)alternatieven te zoeken in de nabije omgeving. De eerste vaststellingen lijken positief. Het proefproject met de schoolstraat was dus wel zinvol en een soort wake-up call voor ouders om hun individueel autogebruik rond de schoolpoort in vraag te stellen. 

RESULTATEN PROEFPROJECT