Wachtdiensten

Dokters

Voor de wachtdiensten van de dokters kan je permanent terecht bij de volgende telefoonnummers:

  • Kortrijk Stad: 056 25 39 99
  • Heule - Bissegem: 056 37 16 18
  • Aalbeke - Bellegem - Rollegem:  056 25 49 59
  • Kooigem: 056 64 75 20
  • Marke-Lauwe: 056 52 08 20

Apothekers

logo apotheek 24 op 24Voor de wachtdienst van apothekers kan u 24 op 24 uur terecht bij het centraal nummer 0900 10 500. Je tikt jouw postcode in en je verneemt welke apotheker van wacht is. Zie ook website: apotheek.be

 


Ziekenhuis

AZ Groeninge - Campus Maria's Voorzienigheid
Oproepnummer : 056 63 63 63 


Tandartsen

Sedert 1 januari 2010 kunnen patiënten in Vlaanderen op één oproepnummer van de wachtdienst Algemeen Tandarts terecht voor dringende gevallen.
Handig toch als je bij hevige tandpijn vlot de dichtstbijzijnde tandarts van wacht wil bereiken? Het betalend nummer 0903 39969 is in heel Vlaanderen bereikbaar tijdens het weekend en op wettelijke feestdagen tussen 9 en 18 uur. De wachtdienst levert uitsluitend noodbehandeling en is niet gratis. Als behandeld patiënt krijg je steeds een verslag van de behandeling mee voor je huistandarts.

Wil je meer info, neem dan contact op met het Verbond der Vlaamse Tandartsen, Vrijheidslaan 61 - 1081 Brussel - 02 413 00 13 - verbond@vvt.be


Zelfstandige verpleegkundigen

De Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandig Verpleegkundigen beschikt over een databank zelfstandige verpleegkundigen. Je kan deze databank on line raadplegen via www.verplegingthuis.be. Je kan ook telefonisch contact opnemen met de beroepsvereniging via 070 22 26 78, 7 dagen op 7 telkens van 8 tot 22 u.

 

Zie ook