Kinderen, jongeren en vrije tijd

kinderen.pngDe stad wil alle burgers betrekken bij de samenleving en heeft daarbij extra aandacht voor de vrije tijdsbesteding van kinderen en jongeren van verschillende achtergronden.

Hieronder vind je de verschilllende initiatieven: