Bossen

Het Kortrijkse behoort tot de bosarmste regio's van Vlaanderen. Daarom streven het Vlaamse Gewest, de Provincie West-Vlaanderen en de stad Kortrijk naar een uitbreiding van deze bossen.

De meeste bossen zijn in privaat bezit zoals Argendaalbos (Bellegem), Heulebos en Kooigembos. Ook in Bellegembos is het niet-verkavelde gedeelte in privéhanden. Toch kan je er prachtig wandelen. Kortrijk beheert er ook een klein brongebiedje van amper 2 ha.

Wél openbaar is het Kennedybos, 14 ha in bezit van het Agentschap voor Natuur en Bos. Je bent er hartelijk welkom als je op de paden blijft. Het Kennedybos sluit via het landschap van Marionetten aan bij het Preshoekbos, richting Marke en Lauwe.

Bosgroep Ijzer en Leie vervult verschillende functies voor boseigenaars en bosliefhebbers. Meer info over Bosgroep Ijzer en Leie vind je hier .