Groen

Kortrijk beheert ongeveer 220 ha groen. In het (ver)stedelijk(te) gebied is dit verspreid over parken, begraafplaatsen, plantsoenen en laanbeplantingen in de woonwijken. In het landelijk gebied is het Stadsgroen Marionetten ongetwijfeld de grootste groene long.

Het onderhoud van het stedelijk groen vraagt organisatie en mankracht. Bovendien worden steeds minder chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Deze systematische afbouw moet in 2015 leiden tot een nulgebruik van deze bestrijdingsmiddelen. En maar goed ook want veel van deze producten zijn schadelijk, verminderen de biodiversiteit en vervuilen de grondwaterreserves. Meer informatie om ook bij jou thuis het gebruik van sproeistoffen te beperken vind je op de website van 'zonder is gezonder'

Om zoveel mogelijk onkruid te vermijden worden de plantsoenen ook anders aangelegd. Daarom gebeurt er ook een gefaseerde heraanleg van wijkgroen en parken. Hierbij wordt, in nauw overleg met de omwonenden, gewerkt aan een concept dat creativiteit en functionaliteit met elkaar verzoent en resulteert in onderhoudsvriendelijk en onkruidarm groen.

Groen in de stad

Wijkgroen

 Kortrijk hecht veel belang aan de groene inkleding van woongebieden. Dit vraagt vanzelfsprekend degelijk onderhoud.

Energie

Licht in het donker, een warme douche en verwarming op koude dagen zijn in elk huishouden vanzelfsprekend.

Vergunningen en wetgeving

Om de impact van activiteiten op het leefmilieu in kaart te brengen en in de hand te houden werden wetten en afspraken va

Premies

Inspraak