Leefomgeving

Waar jij woont bepaalt:

De ruimere omgeving van je woning wordt bepaald door:

  • een goede ruimtelijke ordening gericht op duurzame ruimtelijke ontwikkeling en strevend naar ruimtelijke kwaliteit
  • aangepaste infrastructuur op de openbare weg
  • het aanpakken van de mobiliteits- en verkeersproblemen van alle weggebruikers, zowel op het gebied van verkeersplanning, -afwikkeling, -veiligheid en -educatie
  • het streven naar een beter leefmilieu in een duurzaam Kortrijk