Landbouw

Starten als zelfstandige

Ondernemersvragen

Zit je met vragen als ondernemer? Bij de stad kan je terecht bij één aanspreekpunt!

Starten met een onderneming

Startersformaliteiten, inhoudelijke en financiële ondersteuning, projecten voor starters

Landbouw

Schattingcommissie landbouwschade

Schade aan teelten als gevolg van natuurlijke omstandigheden?

Met de klas de boer op

De stad Kortrijk werkten in het kader van landbouweducatie een project uit voor de het 5de leerjaar.

Meldpunt vossenschade

Schade veroorzaakt door vossen is een actueel thema in Vlaanderen.

Cijfers en statistieken

Strategisch Commercieel Plan

Het Strategisch Commercieel Plan voor Handel en Horeca

Feitenfiches detailhandel

Cijfers voor detailhandel

West-Vlaanderen ontcijferd

West-Vlaanderen ontcijferd, sociaaleconomisch profiel van de provincie

Stadsmonitor

De Stadsmonitor is een set van een 200-tal indicatoren over leefbaarheid, duurzaamheid, kind- en gezinsvriendelijkheid van de centrumsteden.