Nieuwe procedure geeft jou meer inspraak in de bestemmingswijziging van gronden

Samen met de burger een visie op de stad van de toekomst ontwikkelen, is het belangrijkste doel van Kortrijk 2025. Om die visie om te zetten naar de praktijk, moeten gronden soms een andere bestemming krijgen. De stad kan de bestemming van gronden wijzigen door de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen. Op dit moment werkt de stad bijvoorbeeld aan zo’n plan voor de Mewaf-site aan de Brugsesteenweg en een plan voor een fietssnelweg/park van de Molenstraat tot aan de Warande. Alleen als de gronden in die gebieden de juiste bestemming krijgen, is het mogelijk om bv. parken, werkplekken en fietsroutes te realiseren.

In de procedure om een bestemming te wijzigen, vindt de stad het belangrijk om alle eigenaars, buren, belangengroepen en andere enthousiaste inwoners te betrekken. Hoe vroeger dat gebeurt, hoe beter de stad kan inspelen op de vragen en wensen die in die buurt leven. Het klassieke “openbaar onderzoek” over een bestemmingswijziging komt heel laat in de besluitvorming en op dat moment is het vaak te laat nog fundamentele zaken te veranderen en oplossingen te kunnen bieden op vragen van inwoners. In Vlaanderen zijn daarom de regels veranderd over hoe een stad de inspraak van inwoners regelt bij een bestemmingswijziging. Door een nieuw inspraakmoment vroeg in het proces, zijn de mogelijkheden om het voorstel bij te sturen nog heel ruim. Zodra de stad een eerste voorstel uitwerkte over hoe een bepaald stadsdeel best wordt aangepakt, toetsen we dat af bij de inwoners van de stad. Een tweede inspraakmoment volgt als het concrete voorstel uitgewerkt is. Op dat moment kan je een officieel bezwaar indienen als je het niet eens bent met de uitwerking van het voorstel.

Soms zijn inwoners niet akkoord met de uitgangspunten van het voorstel of onderzoek en met het nieuwe inspraakmoment eerder in het traject kunnen we daar rekening mee houden. Ook vragen of voorstellen om mobiliteitsvragen in de buurt van het gebied aan te pakken, komen vaak naar voor. Dat gaat bijvoorbeeld over de aanpak van onveilige kruispunten voor fietsers of parkeerproblemen. Door de inspraak vroeg in het proces te plaatsen, kunnen we die vragen en opmerkingen het plan nog aanpassen en bijvoorbeeld tegelijk met het project een oplossing uitwerken voor fietsers of voor parkeren.

Bij elke bestemmingswijziging in de toekomst organiseren we minstens twee kansen tot inspraak en participatie. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn voor de Mewaf-site, de plannen voor stadgroen Ghellinck in Bissegem en de herbestemming van de ziekenhuissite aan de Loofstraat. In verschillende projecten betrekken we inwoners al vroeger in het proces, bijvoorbeeld met een infomarkt.

Kortrijk heeft goede ervaringen met inspraak via Kortrijk Spreekt en de stadsdebatten over Kortrijk 2025. De resultaten van bijvoorbeeld Kortrijk Spreekt op Toer en de stadsdebatten nemen we nu al mee in de plannen voor nieuwe en lopende projecten. Die traditie zetten we verder door jou en alle inwoners nog nauwer te betrekken en uitgebreid de kans te geven om de stadprojecten van morgen beter te maken.

 

Opgemaakt op: 16/06/2017

Reactie toevoegen

Reacties

Komt er een inspraakmoment over de Blekerijsite? Hoe wordt bepaald over welke sites inspraak komt en over welke niet? Dank je wel voor jullie antwoord :)

De Blekerij is een voorbeeld van een plan dat de oude procedure volgde. Het inspraakmoment (openbaar onderzoek) daarover liep van 19 december 2016 tot 16 februari 2017. Daarover communiceerden we onder andere via het stadsmagazine van begin januari. Het klopt dat sommige plannen nog de oude procedure volgen met één inspraakmoment. Daarvoor volgt de stad de overgangsregeling die door Vlaanderen is uitgewerkt. Nieuwe plannen volgen sowieso de nieuwe procedure en krijgen twee tot drie publieksmomenten. Op de website van Kortrijk 2025 komt na de zomer een overzicht van de plannen die lopen en hoe voor elk plan de inspraak precies zal verlopen. Dit zijn de plannen die de oude procedure volgen: Blauwe Hoeve, Blekerij, Kortrijk Weide (herziening), Kruiskouter-Leiemeersen, Venning Manchester en Grote Wallebeek. Alle andere plannen die recent opgestart zijn of nog opgestart worden volgen de nieuwe procedure met minstens twee inspraakmomenten.