Hoe ziet Kortrijk er uit in 2025? In welke richting sturen we onze stad? Kortrijk zet samen met haar inwoners een toekomstvisie op poten.

In Kortrijk is er nog ruimte. De stad bouwt die open ruimte niet zonder meer vol met woningen maar maakt slimme ruimtelijke keuzes. Kortrijk bevriest de woonuitbreidingsgebieden, geeft nieuwe functies aan vrijgekomen gebieden en bouwt bewust aan woonkwaliteit door in te zetten op de sterktes van de stad: een hoge werkgelegenheid, een groot aanbod van diverse en betaalbare woningen, kernfuncties binnen fietsafstand, de aanwezigheid van hogescholen en studenten, beleving in de stad … Als inwoner van de stad beslis je mee over de toekomstvisie van de stad en in de concrete invulling van sites in de stad.