Stadsdebatten 2025

Beslis mee over hoe en waar we wonen en bouwen in onze stad!

Waar zullen we in de toekomst wonen, werken, ontspannen? Waar kan nog gebouwd worden in onze stad? Wonen we allemaal in een appartement? Waar is er plaats voor bossen en groen? Welke nieuwe bestemming geven we aan het ziekenhuis in de Loofstraat? Wordt er te veel verkaveld in Heule? Waar is er nog plaats voor kantoren en bedrijven? Allemaal vragen waar jij mee over mag nadenken. Als inwoner word je in het hele toekomsttraject voor de stad geïnformeerd en betrokken. Je beslist mee over de toekomstvisie van de stad en de concrete invulling van een aantal sites in de stad. Samen bouwen we aan een helder toekomstverhaal voor Kortrijk!

Het eerste stadsdebat is achter de rug. Een inspiratiesessie op 9 maart met Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck en Joachim Declerck van Architecture workroom Brussels was de kick-off van het inspraaktraject over de toekomst van ruimte in onze stad. Het eerste stadsdebat maakte duidelijk dat we aan de slag moeten met de toekomst van de ruimte in onze stad en was de aanzet voor volgende stadsdebatten en inspraakmomenten om de ruimte van onze stad vorm te geven. 

In het tweede stadsdebat op 16 en 18 mei beslisten jullie als inwoners en ondernemers mee over de toekomst van Kortrijk. Heel wat concrete verschenen op de debattafels: waar maken we plaats voor landschap, bos en parken in onze stad? Hoe organiseren we werken in onze stad? Hoe gaan we om met mobiliteit, welke groene assen en fietsassen realiseren we? Welke invulling kunnen leegstaande sites in de stad krijgen? Welke woongebieden snijden we nog aan? 

En het moet gezegd: de resultaten van het tweede stadsdebat waren vrij radicaal. De inwoners van Kortrijk duwen het gaspedaal richting vernieuwing en verbetering van de stad diep in. Stadsdebat 3 zette de resultaten op een rij en liet de inwoners prioriteiten bepalen. De resultaten en presentaties komen binnenkort online.

Klik voor de resultaten van de stadsdebatten.

Zie ook