Beslis mee: stadsdebatten 2025

Beslis mee over hoe en waar we wonen en bouwen in onze stad!

Waar zullen we in de toekomst wonen, werken, ontspannen? Waar kan nog gebouwd worden in onze stad? Wonen we allemaal in een appartement? Waar is er plaats voor bossen en groen? Welke nieuwe bestemming geven we aan het ziekenhuis in de Loofstraat? Wordt er te veel verkaveld in Heule? Waar is er nog plaats voor kantoren en bedrijven? Allemaal vragen waar jij mee over mag nadenken. Als inwoner word je in het hele toekomsttraject voor de stad geïnformeerd en betrokken. Je beslist mee over de toekomstvisie van de stad en de concrete invulling van een aantal sites in de stad. Samen bouwen we aan een helder toekomstverhaal voor Kortrijk!

Het eerste stadsdebat is achter de rug. Een inspiratiesessie op 9 maart met Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck en Joachim Declerck van Architecture workroom Brussels was de kick-off van het inspraaktraject over de toekomst van ruimte in onze stad. De sessie is de aanzet voor een reeks stadsdebatten en inspraakmomenten om de ruimte van onze stad vorm te geven. Bekijk het videoverslag online.

In het tweede stadsdebat op 16 en 18 mei beslisten inwoners en ondernemers mee over hoe we de ruimte in onze stad invullen. Heel wat concrete verschenen op de debattafels: waar maken we plaats voor landschap, bos en parken in onze stad? Hoe organiseren we werken in onze stad? Hoe gaan we om met mobiliteit, welke groene assen en fietsassen realiseren we? Welke invulling kunnen leegstaande sites in de stad krijgen? Welke woongebieden snijden we nog aan? 

De debatten leverden heel wat input op. Daarmee gaan we aan de slag en we werken toe naar een pact over de ruimtelijke planning in Kortrijk.
Dat pact lanceren we op een derde stadsdebat. Zodra we een datum prikken voor het derde debat, lees je dat hier op deze site of in de nieuwsbrief.

Zie ook