Steun voor jouw duurzaam idee?

Heb je met een groep vrienden, met je jeugdbeweging, je straat,... een idee voor een klimaatvriendelijke toekomst? Zoek je middelen om het te realiseren? Vraag voor 24 oktober 2017 je steun aan bij de oproep 'Gemeente voor de toekomst' van Bond Beter Leefmilieu. 

Maak met onze steun Vlaanderen lokaal meer duurzaam. Jouw lokaal duurzaam project maakt kans op financiering. 

Deze oproep is bestemd voor lokale verenigingen (milieu, sport, cultuur…), jeugdbewegingen, lokale milieuraden, scholen, instellingen, maar ook buurtcomités of andere informele groepen. Lokale overheden kunnen niet indienen, maar kunnen wel partner zijn bij een project.

Overal groeit het besef dat lokale projecten broodnodig zijn voor de transitie naar een duurzame samenleving. Lokale projecten zijn vaak de kiemen voor echte verandering. Klimaatverandering tegengaan, betere mobiliteit organiseren, anders gaan wonen en duurzamer consumeren: voor elk van deze thema’s is een lokale aanpak mogelijk en nodig.

Naast het goede idee en de juiste aanpak is ook financiering voor je project nodig.  Daarom steunen BBL en het Fonds Duurzame Materialen- en Energiebeheer 25 lokale projecten met een maximum van 2500 euro. Met dit zaaigeld helpen we je om samen met ons Vlaanderen een stukje duurzamer te maken.

Wil je kans maken op deze financiering? Dien dan voor 24 oktober 2017 je kandidatuur in. Onze onafhankelijke jury selecteert naderhand 25 beloftevolle projecten die het bedrag ontvangen.

Lees meer over deze oproep via de website van Bond Beter Leefmilieu

De projectoproep ‘Gemeente voor de Toekomst’ is een coproductie van Bond Beter Leefmilieu en het Fonds Duurzame Materialen- en Energiebeheer (FDME) van de Koning Boudewijnstichting.

Bron

www.bblv.be
Opgemaakt op: 10/10/2017

Reactie toevoegen