Keynote spreker Tine Hens

10u30: Tine Hens

Keynotespreker Tine Hens, auteur van 'Het klein verzet', toont de kracht van gewone burgers om duurzame en ecologische oplossingen te vinden voor vraagstukken rond energie, voedselproductie, mobiliteit, ... 

Journaliste Tine Hens trok in 2014 door Europa. Van Denemarken naar Griekenland, van Groot-Brittannië naar Portugal ging ze op zoek naar kleine en grote alternatieven en antwoorden op de crisissen waar we nu mee te maken hebben. De uitdagingen zijn divers: van klimaatopwarming tot leefbaarheid van buurten, van kwaliteitsvol voedsel tot duurzame energieproductie, ...

Rode draad in haar verhaal is hoe we van onderuit, als gewone burger, vrouwen en mannen, zelf het heft in handen kunnen nemen, hoe we kunnen kiezen, met nieuwe collectieven en in nieuwe verbintenissen, voor kwaliteit van leven i.p.v. de wetten van de groei-economie te volgen. Nieuwe initiatieven die niet alleen kiezen voor duurzaamheid, maar tegelijk nieuwe maatschappelijke spelregels ontwikkelen en democratie en solidariteit een nieuwe invulling geven. Een wereld die ons niet zo vervreemdt van de aarde en van elkaar, waar er niet gekozen wordt voor meer maar voor beter.

Haar Europese tocht toont de kracht van vergeten utopieën, in grote steden en kleine dorpen, waar concrete veranderingen mensen samen brengt en winst niet langer de ultieme norm is en waar mensen hebben en kopen inwisselen voor ruilen, delen en geven. Een verhaal met kiemen van hoop, waar concrete actie het haalt van doemdenken, waar toekomst gemaakt wordt voor mens en omgeving.

Tine Hens verbindt de verschillende activiteiten van deze beurs en toont hun drijvende, onderliggende gedachtes.