Juntos voor scholen

 georganiseerd door en verzekerd via vzw sportplus
 attractief en recreatief beweegaanbod
 gecreëerd voor en door de jongeren
 op maat van de schoolkalender
 11 verschillende workshops
 een workshop bestaat uit 5 lessen
 de leerlingen betalen in totaal 15 euro per workshop

Aanbod Interesse?

Waarom hebben we gekozen voor dit aanbod ?

Uit onderzoek blijkt dat jongeren tussen 10 en 14 jaar nog zeer moeilijk te activeren zijn naar een sport- en beweegaanbod. Daarnaast is dit ook de leeftijd waarop jongeren beslissen om al of niet te stoppen met hun sportactiviteit. Om dit te tackelen werd gedurende de eerste fase van het project (periode april - juni 2018) sterk ingezet op participatie en inspraak van jongeren. Wat trekt hen aan, waarom zijn ze al of niet gestopt met sport, wat zijn elementen die ze belangrijk vinden in het aanbod, waarom kiezen ze voor een bepaald aanbod/club, ... Samen met de scholen en jongeren hebben we een aanbod samengesteld om de jongeren te laten bewegen, beleven en ontmoeten. Daarom hebben we gekozen om niet-traditionele sporten of traditionele sporten met een kwinkslag aan te bieden. Zo creëren we voor de doelgroep nieuwe belevingen in de veilige schoolomgeving.