JUMP

Wie wil, zoekt mogelijkheden. Wie níet wil, zoekt een reden.
‘Het is onmogelijk’, zegt trots. ‘Het is riskant’, zegt ervaring. ‘Het is zinloos’, zegt het verstand. ‘Geef het een kans’, fluistert het hart.

 

 

Deze twee citaten geven voor ons samenwerkingsverband dat in JUMP! wordt ontwikkeld samen met de jongeren en de organisaties weer, waar het in JUMP! voor ons om draait. 

 

We richten ons uitdrukkelijk niet op de beperkingen waarmee we in onze samenwerking met de jongeren geconfronteerd worden, zijnde wachtlijsten, geen plaats, drempels i.k.v. werkingen en profielen, doelgroep die andere jongeren uitsluit, gebrek aan personele middelen, enz. 

 

In tegenstelling hiertoe richten we ons op de mogelijkheden, met name daadwerkelijk samen werken, ons gezamenlijk en concreet engageren voor de jongeren/ contexten die hulp vragen, inbrengen van projectmiddelen die steunend zijn, inzetten wat wel al kan als het inschakelen van een reguliere module (nog) niet kan, samen visie ontwikkelen, deze delen en naar buiten brengen, enz.

We ondernemen zelf actie en initiatief in plaats van te blijven stilstaan bij belemmeringen en deze te ondergaan, bijv. in bepaalde structuren.

 

In naam van alle partnerorganisaties en van de jongeren die betrokken zijn in JUMP! willen we CERA van harte danken voor de steun die we krijgen voor de ontwikkeling van JUMP! met zijn drie luiken:

- Gezamenlijk instroomoverleg en 'dedicated’ actie

- Stuurgroep JUMP!

- JUMP XL

 

Deze betrokken organisaties zijn:
Begeleidingscentrum Bethanie (Jongerenwelzijn)
Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding (Jongerenwelzijn)
De Korf (Jongerenwelzijn)
Vzw Oranjehuis (Jongerenwelzijn)
De Hoge Kouter (VAPH)
Groep UbuntuX8K (VAPH)

CAW Zuid-West-Vlaanderen (AWW)
OCMW Kortrijk
vzw AjKo en Boothuis (Jeugdwelzijnswerk Kortrijk)
JOIN (GGZ)

JUMP XL

JUMP XL is de jongerenwerking onder het Cera-Rubicon-project.

De droom van onze jongeren bestaat uit het delen van levenservaring met al wie er baat bij kan hebben.

JUMP werkt vanuit het principe dat jeugdhulp alleen maar beter kan worden als we luisteren naar wat jongeren cruciaal vinden. Jongeren hebben niet altijd een keuze of ze al dan niet in de jeugdhulp terechtkomen.

Ook daarom is het belangrijk hen een stem te geven in die hulp.

Er werd ook een JUMP-XL-Facebookpagina opgericht om met jullie verhalen, ervaringen, gevoelens van onze jongeren te delen (op vraag van hen).
Elke jongere kan anoniem (tenzij anders gewenst) van zich laten horen.

Getuigenis Marie-Lou

Getuigenis Mike & Vicky

Artikel Christof & Mike