Geef jouw mening over GAS!

Sta je al lang te popelen om eens je mening te uiten over het GASbeleid in uw stad?
Heb je een kritische ingesteldheid en wil je wel nog dat ietsje meer weten over de toepassing van GAS in Kortrijk?
Dan ben je hier aan het juiste adres!

 

GASdebat en online vragenlijst

Stad Kortrijk hield op 26 oktober 2013 een heus GASdebat, waar burgers in dialoog konden treden met mensen die werkzaam zijn in de praktijk. GAS, je weet wel, de Gemeentelijke Administratieve Sanctie, waarmee inbreuken op het politiereglement kunnen beboet worden. Een 70-tal aanwezigen gaven serieus gas en enkele conclusies werden getrokken. Ter voorbereiding van dit debat werd een online vragenlijst opgesteld waar burgers hun mening konden geven over de zin of onzin van bepaalde artikelen in het politiereglement.

De burger beslist mee

Er werd een bredere bevolkingsbevraging gehouden over het gras afrijden op zondag, dewelke uitgewezen heeft of dit voortaan toegelaten wordt of niet.
Op 1 januari 2014 trad de nieuwe federale GASwet in werking. Dit bracht eveneens een aantal wijzigingen met zich mee, zowel verplichte als facultatieve. Zo mag elke stad bijvoorbeeld beslissen of men GAS ook willen toepassen op jongeren vanaf 14 jaar, of ze het liever houden zoals voorheen, met name vanaf 16 jaar. De stad volgde hierbij het advies van de Kortrijkse jeugdraad.

2014 = veranderingen binnen GAS

We danken iedereen die aanwezig was op het GASdebat of die zijn/haar standpunt heeft laten horen via één van de aangeboden kanalen.
Hieronder geven we kernachtig weer welke aanpassingen dit alles teweeg heeft gebracht. Bij bepaalde items kan je nog meer informatie bekomen door verder te klikken.

 • Het verbod op het werpen van confetti en op het slepen van dozen op het openbaar domein werd geschrapt. Deze artikelen werden door vele burgers als absurd ervaren.
 • Dat speelpleinen enkel mogen gebruikt worden om te spelen, werd eveneens uit het politiereglement geschrapt. Vele jongeren hangen graag rond op een speelpleintje, zonder daarbij kwade bedoelingen te hebben of de spelende kinderen te hinderen. Dit moet mogelijk blijven.
 • Bij het verbod op open vuren werd verduidelijkt dat dit niet bedoeld is om kampvuren van jeugdbewegingen, die met inachtname van de nodige veiligheidsvoorzorgen worden gemaakt, te verbieden. Het kan echter niet de bedoeling zijn om afval te verbranden.
 • Het artikel omtrent beledigen van personen is enkel van toepassing bij beledigingen gericht aan politieambtenaren, het zou absurd zijn dat men voor elke willekeurige belediging een GASboete zou kunnen oplopen.
 • De reglementering omtrent het maken van reclame voor fuiven werd versoepeld. Lees meer.
 • Gras afrijden op zon- of feestdagen is voortaan toegelaten tussen 9 en 19 uur. Opgelet, het gebruik van houtzagen, kettingzagen, drilboren of andere werktuigen blijft nog steeds verboden op zon- en feestdagen. Lees meer.
 • Op uitdrukkelijk advies van de jeugdraad werd de leeftijdsverlaging binnen GAS niet doorgevoerd. GAS blijft in Kortrijk enkel toepasbaar vanaf 16 jaar.
 • De huisvuilzakken, het PMD en het papier & karton mag je buiten plaatsen vanaf 17 uur (ipv 19 uur) de dag voor de ophaalronde en ten laatste om 5 uur 's morgens de dag van de ophaalronde zelf. Lees meer.
 • De maximum GAS-boete bedraagt voortaan 350 euro (ipv 250 euro) voor meerderjarigen en 175 euro (ipv 125 euro) voor minderjarigen. Lees meer.
 • De sanctionerend ambtenaar kan in plaats van een boete ook gemeenschapsdienst opleggen. Bij meerderjarigen is dit maximum 30 uren, bij minderjarigen maximum 15 uren. Lees meer.
 • Foutief stilstaan en parkeren kan naar de toekomst toe ook afgehandeld worden via GAS. In het najaar van 2014 volgt hierover meer info.
 • Er is een nieuwe procedure waarbij ouders van minderjarigen gehoord kunnen worden over de opvoedkundige maatregelen die ze zelf zullen treffen naar aanleiding van de overtreding. Lees meer.

Wil je nog wat kwijt over GAS in Kortrijk?

Via onderstaande link kom je op een aantal stellingen waarover je kan oordelen of je het al dan niet goed vindt dat deze in het politiereglement staan opgenomen.Je krijgt ook de ruimte om je antwoord te motiveren.

Klik op deze link.