Jeugdwerkplan JONK!

 

 

 

Werkwinkel Kortrijk gaat voor begeleiding van jongeren op maat. Met deze begeleiding op maat spelen we in op jou noden, vragen en behoeften. JONK! staat voor de ondersteuning en begeleiding van jongeren, voor vorming op maat, voor openheid, voor diversiteit enz...

Op vandaag glippen nog een aantal jongeren door de mazen van het net. Met het project JONK! wordt een meerwaarde geboden naast en vooral in aanvulling van de bestaande trajectbegeleidingen bij de verschillende partners in Werkwinkel Kortrijk. De inspanningen van alle organisaties worden afgestemd en aangevuld op elkaar in functie van een beter resultaat voor de jongere. Er wordt voortgebouwd op bestaande kennis en expertise. Warme overdracht staat m.a.w. centraal.