Subsidies in tijden van Corona

Illustratie geld met transparante achtergrond

Werkingssubsidies 2019-2020

Alle erkende jeugdverenigingen die financieel ondersteund worden door de stad Kortrijk zullen de subsidies voor het werkingsjaar 2019-2020 op het normale tijdstip (voorjaar 2021) ontvangen.

Het wegvallen van activiteiten, werkingen, vergadermomenten, … zal geen impact hebben op jullie subsidies. We baseren ons op de gegevens van het werkjaar 2018-2019 om een zo adequaat mogelijke berekening uit te werken.

We werken aan een reglement om dit allemaal correct te laten verlopen.

 

Afbeelding spaarpot met tekst 'in geval van nood'

Noodfonds Jeugdwerk ter ondersteuning van jeugdverenigingen

De goede organisatie van het Kortrijkse jeugdwerk in de voorbije maanden wierp zijn vruchten af. Tijdens de zomerkampen en speelpleinwerkingen werd geen enkele besmetting gemeld. Stad Kortrijk wil hen hierin verder ondersteunen en start het Noodfonds Jeugdwerk op met eigen middelen en steun van de Vlaamse overheid.

Dit noodfonds zal de verenigingen compenseren en verder ondersteunen bij de doorstart van hun werkingen. Noodfonds (50.000 euro) Om elke organisatie gepast te bereiken wordt binnen het fonds een onderverdeling gemaakt tussen de verschillende erkende jeugdinitiatieven. Zo wordt een eerlijk onderscheid gemaakt tussen grote en kleine verenigingen.

De werkingssubsidies van vorig jaar (met uitzondering van basistoelage en kamptoelage) zijn het referentiepunt. Hierop wordt de eenmalige aanvullende premie berekend per type jeugdwerking: Jaarwerkingen (dit omvat de jongerenbewegingen zonder kampen, jeugdhuizen, jeugdcultuurverenigingen) krijgen een premie van 40% bovenop hun werkingssubsidies.

  • Jaarwerkingen + zomerkamp (dit omvat de jeugdbewegingen en jongerenbewegingen met kamp) krijgen een premie van 60% bovenop hun werkingssubsidies
  • Zomerwerkingen (dit omvat de speelpleinwerkingen) worden voorzien van een premie van 10% bovenop hun werkingssubsidies.

De voorziene toelagen van het werkingsjaar 2019-2020 voor erkende jeugdwerkverenigingen worden integraal uitbetaald, ongeacht het (minder) aantal activiteiten.

 

Energiefit

Impulsfonds (35.000 euro)

Als de impact van de maatregelen ertoe leidt dat verenigingen hun werking moeten bijsturen en alternatieven zoeken, dan zal het Impulsfonds hen hierin ondersteunen. Dit fonds bedraagt €34.221,21 en wordt de komende vier jaar ingezet. Hierbij wordt de

  • starttoelage voor nieuwe verenigingen opgetrokken van (max) €400 naar €500
  • de projectsubsidies van (max) €1.000 naar €2.000
  • projecten die kaderen binnen de strategische programma’s van de stad (Klimaat en biodiversiteit, Samenleven, Armoedebestrijding & Corona) van (max) €1.250 naar €3.000

De aangepaste reglementering wordt voorgelegd op de gemeenteraad van oktober. JC Tranzit blijft de verenigingen de komende maanden ondersteunen om veilige werkingen te kunnen organiseren (bv. helpen aan geschikte en coronaveilige binnenspeelruimte tijdens de koudere wintermaanden).